Hải Dương: Sớm triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

TIN NỔI BẬT
  THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
  Sửa đổi Tiêu chí ghi nhãn hàng hóa gạch ốp lát có hiệu lực từ ngày 18-5-2023
  Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
  Ngày 20/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
  Triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn 2114/UBND-VP ngày 16.6.2023
  Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2023
  Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Chi đạo điều hành
Ngày 20/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
Ngày 20/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
Triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn 2114/UBND-VP ngày 16.6.2023
Triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn 2114/UBND-VP ngày 16.6.2023
Triển khai Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng chính phủ
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Triển khai việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội
Triển khai việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và phòng chống tội phạm
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến;
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
03/2023/TT-BXD 28/04/2023 Thông tư sủa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải file Tải về
10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai Tải file Tải về
03/CT-UBND 20/03/2023 Chị thị về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tải file Tải về
02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng Tải file Tải về;
259/SXD-QLN 01/03/2023 Về việc thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán, cho thuê, thuê mua tại công trình nhà ở xã hội N01 và N02 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội phường Nhị Châu, TP Hải Dương Tải file Tải về;
37/QĐ-SXD 28/02/2023 Quyết định v/v Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Sở Xây dựng Tải file Tải về
05/CT-TTg 23/02/2023 Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dự liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo Tải file Tải về
263/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;
11/2023/QĐ-UBND 14/02/2023 Quyết định Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
281/UBND-VP 03/02/2023 V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 Tải file Tải về;
06/2023/QĐ-UBND 19/01/2023 Quyết định ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
114/QĐ-UBND 18/01/2023 Quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình- phần xây dựng và Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương-Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
01/2023/TT-BXD 16/01/2023 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Tải file Tải về
74/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn năm 2023-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
03/2023/QD-UBND 05/01/2023 Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở xây dựng Hải Dương Tải file Tải về
104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vu công Tải file Tải về
1875/SXD-QLN 28/11/2022 Về việc cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng phục vụ công bố giá tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
3262/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng Tải file Tải về
1704/QHKT 04/11/2022 V/v Công bố và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
04/2022/TT-BXD 24/10/2022 Thông tư quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn Tải file Tải về
12345678910...
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín