Tin hoạt động ngành
Thông báo về việc ban hành Thông tư

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông báo số 15/TB-BXD về việc ban hành Thông tư.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành theo quy định 12 Thông tư. Sau khi ban hành các Thông tư, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn

Bộ Xây dựng xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khai thác thông tin.

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá ca xây dựng;

7. Thông tư Số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

9. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

10. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng; 

11. Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

12. Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Theo Trung tâm Thông tin tin học BXD

Các tin mới hơn
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 và Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị
Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD và Thông tư số 02/2016/TT-BXD
Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
Các tin cũ hơn
Ngành xây dựng Hải Dương gặp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập
Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014
Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014
Thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I
Chìa khóa thành công của Hải Dương là đánh thức tiềm năng người xứ Đông
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín