Quản lý vật liệu xây dựng
Văn bản chỉ đạo

* Quy chuẩn

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa, vật liệu xây dựng QCVN16:2014/BXD

I. Văn bản QPPL Chính phủ, Bộ, Ngành

* Lĩnh vực: Hợp quy sản phẩm 

Số TT

Đơn vị ban hành

Số ký hiệu văn bản

Ngày  ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

Còn

Hết

01

Bộ Xây dựng

21/2010/TT-BXD

 

16/11/2010

Thông tư Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

 

 

02

Bộ Khoa học CN

28/2012/TT-BKHCN

12/12/2012

Thông tư số ngày của Bộ Khoa học và công nghệ về việc quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Lĩnh vực: Quản lý vật liệu xây dựng

Số TT

Đơn vị            ban hành

Số ký hiệu        văn bản

Ngày             ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

Còn

Hết

01

Chính phủ

124/2007/NĐ-CP 

 

31/7/2007

Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

5/8/2007

 

02

Bộ Xây dựng

11/2007/TT-BXD

11/12/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

01/01/2008

 

03

Thủ tướng CP

152/2008/QĐ-TTg

28/11/2008

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 202

01/01/2009

 

04

Thủ tướng CP

567/QĐ-TTg

28/4/2010

Quyết định về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020

28/4/2010

 

05

Thủ tướng CP

1488/QĐ-TTg

29/8/2011

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030

29/8/2011

 

06

Thủ tướng CP

10/CT-TTg

16/4/2012

Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sử dụng gạch đất sét nung.

16/4/2012

 

07

Thủ tướng CP

45/QĐ-TTg

09/01/2012

Quyết định về việc Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử  dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

09/01/2012

 

08

Bộ Xây dựng

09/2012/TT-BXD

28/11/2012

Thông tư về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

15/01/2013

 

09

Bộ Công thương

33/2012/TT-BCT

14/11/2012

Thông tư Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

01/01/2013

 

10

Thủ tướng CP

1469/QĐ-TTg

22/8/2014

Quyết định việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

22/8/2014

 

11

Bộ Xây dựng

507/QĐ-BXD

27/4/2015

Quyết định  về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

27/4/2015

 

12

Bộ Xây dựng

2610/BXD-VLXD

01/11/2017

Ý kiến của BXD về lò nung gạch đề xuất trong DA nhà máy gạch lò xoay Tuynel Thăng Long trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/11/2017

13

 II. VĂN BẢN TỈNH HẢI DƯƠNG

Số TT

Đơn vị  ban hành

Số ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

Còn

Hết

01

UBND tỉnh HD

1669/QĐ-UBND

29/9/2010

Quyết định về việc phê duyệt QH khoáng sản làm VLXD tỉnh Hải Dương giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

02

                     

UBND tỉnh Hải Dương                    

1431/QĐ-UBND

 

25/5/2011

Quyết định về việc  phê duyệt Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Hải Dương đến năm 2015 định hướng đến năm 2020

 

 

03

UBND tỉnh Hải Dương

661/QĐ-UBND

15/3/2011

Quyết định về việc phê duyệt lộ trình chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015

 

 

04

UBND tỉnh Hải Dương

2519/QĐ-UBND

02/11/2012

Quyết định việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công có xử lý nước vôi, lò liên tục kiểu đứng và lò hoffman.

 

 

05

UBND tỉnh Hải Dương

 11/2014/CT-UBND

 

25/5/2014

Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung.

 

06

UBND tỉnh HD

2152/QĐ-UBND

24/7/2017

Quyết định phê duyệt lộ trình và kế hoạch thực hiện lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh HD

 07

UBND tỉnh Hải Dương

2945/QĐ-UBND

29/9/2017

Quyết định phê duyệt điều chỉnh QH phát triển VLXD Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

 

08

UBND tỉnh HD

857/QĐ-UBND

19/3/2018

Quyết định phê duyệt "Chương trình phát triển VLXD không nung tỉnh HD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" 

Các tin mới hơn
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY
Các tin cũ hơn
Chứng nhận hợp quy
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín