Năng lực hoạt động xây dựng
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD 2022

TT

Quyết định công nhận

Nội dung Quyết định

Danh sách kèm theo

01

Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 06/01/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

02

Quyết định số 57QĐ-SXD ngày 23/02/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

03

Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 15/3/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

04

Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 16/03/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

05

Quyết định số 103/QĐ-SXD ngày 07/4/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

06

Quyết định số 106/QĐ-SXD ngày 15/4/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

07

Quyết định số 107/QĐ-SXD ngày 18/4/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

08

Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày  27/4/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

09

Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 29/4//2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

10

Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 06/5/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

11

Quyết định số 148/QĐ-SXD 13/5/2022   

File Quyết định

DS kèm theo QD

12

Quyết định 158/QD-SXD ngày 18/5/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

13

 Quyết định 177/QĐ-SXD ngày 02/6/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

14

Quyết định 179/QĐ-SXD ngày 08/6/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ 

15

Quyết định số 180/QĐ/SXD ngày 09/6/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ 

16

Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 13/6/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ 

17

Quyết định 194/QĐ-SXD ngày 15/6/2022

File Quyết định 

DS kèm theo QĐ

18

Quyết định 197/QĐ-SXD ngày 17/6/2022

File Quyết định 

DS kèm theo QĐ

19

Quyết định 212/QĐ-SXD ngày 22/6/2022

File Quyết định 

DS kèm theo QĐ 

20

Quyết định 225/QĐ-SXD ngày 27/6/2022

File Quyết định 

DS kèm theo QĐ

21

Quyết định 228/QĐ-SXD ngày 29/6/2022

File Quyết định 

DS kèm theo QĐ

22

Quyết định 235/QĐ-SXD ngày 30/6/2022

File Quyết đinh 

DS kèm theo QĐ

23

Quyết định số 239/QĐ-SXD ngày 06/7/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ 

24

Quyết định 278/QĐ-SXD ngày 25/7/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

25

Quyêt định 291/QĐ-SXD ngày 02/8/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

26

Quyết định 301/QĐ-SXD ngày 04/8/2022   

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

28

Quyết định 310/QĐ-SXD ngày 05/8/2022

File Quyết định

DS kèm theo QĐ

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
Chứng chỉ năng lực HĐXD các doanh nghiệp do Sở Xây dựng cấp năm 2018
Chứng chỉ năng lực HĐXD các doanh nghiệp do Sở Xây dựng cấp năm 2019
Năng lực hoạt động xây dựng DN từ số 01-100
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín