Tin chỉ đạo điều hành
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2021 về ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-BXD ngày 24/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Bộ và giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương lập Báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí số 1 về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Để chuẩn bị Báo cáo tại Hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 9/2019, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan lập Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí số 1 về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nội dung báo cáo theo đề cương sau:

1. Đánh giá 10 năm thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn:

a. Tổng quan về công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2019, bao gồm quy hoạch xã nông thôn mới và quy hoạch xây dựng vùng huyện.

b. Tình hình quản lý và thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

c. Đánh giá về nội dung, chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã triển khai.

d. Đánh giá việc thực hiện các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2. Nêu các kiến nghị của địa phương đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới (cơ chế triển khai thực hiện, chính sách và các kiến nghị khác có liên quan); đề xuất nội dung và phương hướng của công tác quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2019-2010, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017.

3. Báo cáo tổng kết đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Quy hoạch - Kiến trúc) trước ngày 29/6/2019 để tổng hợp.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 58/BXD-QHKT.

Các tin mới hơn
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử
Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bổi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 01/01/2020
Các tin cũ hơn
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Triển khai Quyết định 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Đề nghị tham gia góp ý với Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
Triển khai Quyết định 1553.QĐ-UBND ngày 22.5.2018 của UBND tỉnh Hải Dương
Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín