Giới Thiệu
Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng

Các phòng thuộc Sở bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Phòng Quản lý xây dựng, Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Phòng Quản lý nhà và TT bất động sản, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định 118/QĐ-SXD về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở Xây dựng.
Tổ chức nhân sự, Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng 
Tổ chức nhân sự, Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra 
Tổ chức nhân sự, Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quy hoạch - Kiến trúc
Tổ chức nhân sự, Chức năng nhiệm vụ của Phòng phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật
Tổ chức nhân sự, Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý xây dựng 
Tổ chức nhân sự, Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng 
Tổ chức nhân sự, Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý nhà và TT bất động sản 
Tổ chức nhân sự, Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Chất lượng công trình xây dựng
Các tin mới hơn
Lãnh đạo Sở
Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Các tin cũ hơn
Thông báo
Mời tham dự tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ năm 2020 vào ngày 14.15.9.2020 tại Học viện cán bộ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD THÁNG 7.2020
Thông báo tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Quy hoạch - thuộc Sở XD Hải Dương
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI CẤP CHỨNG CHỈ
Thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 29-31/5/2020
Thông báo v/v tạm dừng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân năm 2020, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na