Tin hoạt động Sở
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Xây dựng năm 2015.

Chiều ngày 13/02/2015, tại Trụ sở làm việc cơ quan, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Xây dựng năm 2015.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, BCH Đảng ủy, Thường trực Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ-Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị
 

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hoài Long- Phó Giám đốc Sở trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của cơ quan Sở Xây dựng.
Báo cáo đánh giá: năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm đầu áp dụng thực hiện các Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình. Trong bối cảnh đó, với khối lượng công việc nhiều nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực công tác: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, ..); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định củaNăm 2014, Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các mục tiêu của Sở đề ra, luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở đã chủ động tham mưu đề xuất với lãnh Sở trong triển khai nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị đã đạt được những kết quả tích cực và đẩy nhanh tốc độ phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là các đô thị trung tâm; Việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng đã góp phần nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng, giúp cho cơ quan thẩm định dự án và người quyết định đầu tư phê duyệt dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, tiết kiệm chi phí đầu tư đối với những dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đã thường xuyên được kiểm tra, kiểm soát chất lượng ngày càng tốt hơn; Công tác quản lý vật liệu xây dựng đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp về quy trình sản xuất; đã tham mưu cho tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn và chương trình phát triển gạch không nung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 và định hướng đến năm 2030; Công tác quản lý nhà: thực hiện các chính sách mới của Chính phủ, từng bước tăng cường vai trò quản lý nhà nước  trong lĩnh vực quản lý nhà ở, đặc biệt nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội (người có công, người nghèo ở đô thị và nông thôn, công nhân lao động… Công tác quản lý thị trường bất động sản đã tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn, từng bước thực hiện lành mạnh hóa thị trường bất động sản; Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở đã đạt được những kết quả tốt, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đã đi vào nề nếp.  Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra trong năm 2014 cũng còn có một số tồn tại, hạn chế như: Trong công tác quản lý quy hoạch  do kinh phí đầu tư xây dựng theo quy hoạch còn thiếu hoặc đầu tư không đồng bộ dẫn đến còn một số đồ quan quy hoạch triển khai còn chậm. Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của Sở: 1) Triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Luật Nhà ở 2014.   2)Hoàn thiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, trong đó trọng tâm là xây dựng, ban hành các văn bản phân cấp quản lý theo các Luật mới được Quốc hội thông qua năm 2014 (Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản). 3)Đổi mới và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các luật có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.  4)Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng.  5)Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội.   6)Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển vật liệu xây dựng. 7)Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, đặc biệt là TTHC trong đầu tư xây dựng; tổ chức thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 8)Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ thuộc Sở trong Quí I/2015 và tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng theo đúng chỉ đạo của cấp trên.
Hội nghị đã được nghe Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Quân trình bày Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Công đoàn cơ quan Sở Xây dựng; Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân
Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp, Báo cáo tham luận quá trình thực hiện nhiệm vụ và  kiến nghị, đề xuất của các phòng, đơn vị.
 
Thư ký hội nghị đọc Biên bản hội nghị 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Giám đốc Sở Nguyễn Văn Thọ đã tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, giải trình các ý kiến tham luận của các cá nhân và tập thể trong Hội nghị. Và cũng khẳng định: năm 2014, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Sở đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan Sở cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được năm 2014; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

                                                                                                                                              Văn phòng Sở

Các tin mới hơn
Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND tỉnh
Hướng dẫn triển khi thực hiện Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND
Công bố các Quyết định Quy định một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD...; Về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng....
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng....
Các tin cũ hơn
Sở Xây dựng: Gặp mặt Hội Cựu chiến binh nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân
Đại hội chi đoàn thanh niên Cộng sản HCM Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương lần thứ V (nhiệm kỳ 2014-2017)
Sở Xây dựng đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Ba và kỷ niệm 55 năm thành lập Ngành
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sản xuất phát triển VLXD và quản lý chất lượng sản phẩm VLXD sản suất và lưu thông
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín