Năng lực hoạt động xây dựng
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD

Sở Xây dựng công bố Quyết định, danh sách cá nhân đủ điều kiện do Sở Xây dựng Hải Dương cấp năm 2019,2020, 2021

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 
   

TT

Quyết định công nhận

Nội dung Quyết định

Danh sách kèm theo

01

Quyết định 101/QĐ-SXD ngày 31/7/2019

File đính kèm

DS 94 người

02

Quyết định 111/QĐ-SXD ngày 21/8/2019

File đính kèm

DS 148 người

03

Quyết định 122/QĐ-SXD ngày 11/9/2019

File đính kèm

DS  95 người

04

Quyết định 134/QĐ-SXD ngày 26/9/2019

File đính kèm

DS  138 người

05

Quyết định 140/QĐ-SXD ngày 16/10/2019

File đính kèm

DS  99 người

06

Quyết định 147/QĐ-SXD ngày 30/10/2019

File đính kèm

DS  76 người

07

Quyết định 155/QĐ-SXD ngày 22/11/2019

File đính kèm

DS  106 người

08

Quyết định 158/QĐ-SXD ngày 11/12/2019

File đính kèm

DS  15 người

09

Quyết định 01/QĐ-SXD ngày 02/01/2020

File đính kèm

DS  217 người

10

Quyết định 06/QĐ-SXD ngày 13/01/2020

File đính kèm

DS 104 người

11

Quyết định 09/QĐ-SXD ngày 21/01/2020

File đính kèm

DS 22 người

 12   

 Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 05/02/2020   

 File đính kèm

  121 người  

 13  

 Quyết định 20/QĐ-SXD ngày 12/02/2020

File đính kèm

131 người

14 

 Quyết định 21/QĐ-SXD ngày 17/02/2020

File đính kèm 

Cấp lại do bị mất

 15

 Quyết định 24/QĐ-SXD ngày 25/02/2020

File đính kèm

90 người

 16

 Quyết định 26/QĐ-SXD ngày 28/02/2020

File đính kèm 

01 người

17

 Quyết định 48/QĐ-SXD ngày 06/3/2020

File đính kèm 

Cấp lại do bị mất

 18

 Quyết định 52/QĐ-SXD ngày 23/3/2020

File đính kèm 

03 người

19

 Quyết định 53/QĐ-SXD ngày 24/3/2020

 File đính kèm

Cấp lại do bị mất

 20

Quyết định 66/QĐ-SXD ngày 17/3/2020    

File đính kèm 

08 người

 21

 Quyết định 79 ngày 08/5/2020   

File đính kèm 

03 người 

 22

 Quyết định 96 ngày 01/6/2020

File đính kèm 

41 người 

 23

 Quyết định 99 ngày 15/6/2020

File đính kèm 

74 người 

 24

 Quyết định 107 ngày 22/6/2020

File đính kèm 

115 người 

25

Quyết định 111 ngày 26/6/2020

File đính kèm

117 người

26

Quyết định 112 ngày 01/7/2020

File đính kèm

01 cấp lại bị mất

27

 Quyết định 128 ngày 07/7/2020

File đính kèm 

106 người 

28

 Quyết định 138 ngày 09/7/2020   

File đính kèm 

196 người 

29

 Quyết định 144 ngày 15/7/2020

 File đính kèm

 135 người

30

 Quyết định 148 ngày 22/7/2020

 File đính kèm

129 người 

31

 Quyết định 149 ngày 23/7/2020

File đính kèm 

133 người 

32

 Quyết định 150 ngày 23/7/2020

File đính kèm 

126 người 

33

 Quyết định 152 ngày 28/7/2020

File đính kèm 

168 người 

34

 Quyết định 153 ngày 30/7/2020 

 File đính kèm

 130 người

35

 Quyết định 156 ngày 31/7/2020

File đính kèm 

160 người 

36

 Quyết định 157 ngày 05/8/2020

File đính kèm 

145 người 

37

 Quyết định 158 ngày 11/8/2020

File đính kèm 

141 người 

38

 Quyết định 161 ngày 14/8/2020

File đính kèm 

226 người 

39

 Quyết định 162 ngày 19/8/2020 

 File đính kèm

228 người 

40

 Quyết định 166 ngày 27/8/2020

File đính kèm 

147 người 

41

 Quyết định 171 ngày 01/9/2020

 File đính kèm

133 người 

42

Quyết định 176 ngày 14/9/2020 

File đính kèm 

128 người 

40

 Quyết định 179 ngày 17/9/2020

File đính kèm 

136 người 

41

 Quyết định 188 ngày 25/9/2020

File đính kèm 

84 người 

 42  

 Quyết định 210 ngày 05/11/2020   

File đính kèm 

01 người    

 43 Quyết định 216 ngày 19.11.2020File đính kèm 17 người
 44 Quyết định 227 ngày 27.11.2020File đính kèm
 01 người
 45 Quyết định 230 ngày 01.11.2020File đính kèm 10 người
 46 Quyết định 246 ngày 24.12.2020 File đính kèm 02 người
 47 Quyết định 63 ngày 17.4.2021 File đính kèm 20 người
 48  Quyết định 78 ngày 03.6.2021 File đính kèm35 ngưởi
 49 Quyết định 103 ngày 01/7/2021    File đính kèm 10 người
 50Quyết định 116 ngày 22/7/2021    File đính kèm01 người 
 51 Quyết định 121 ngày 04/8/2021 File đính kèm 01 người
52  Quyết định 162 ngày 06/10/2021 File đính kèm 42 người
 53 Quyết định 163 ngày 18/10/2021 File đính kèm 01 người
54  Quyết định 164 ngày 18/10/2021File đính kèm 51 người
55  Quyết định 211 ngày 19/11/2021 File đính kèm 01 người
 56 Quyết định 212 ngày 23/11/2021 File đính kèm 14 người
57  Quyết định 220 ngày 26/11/2021 File đính kèm    16 người
 58 Quyết định 236 ngày 16/12/2021 File đính kèm 03 người
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Các tin mới hơn
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD 2022
Các tin cũ hơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
Chứng chỉ năng lực HĐXD các doanh nghiệp do Sở Xây dựng cấp năm 2018
Chứng chỉ năng lực HĐXD các doanh nghiệp do Sở Xây dựng cấp năm 2019
Năng lực hoạt động xây dựng DN từ số 01-100
Năng lực hoạt động xây dựng từ 101 đến 200
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín