Giới Thiệu
Lãnh đạo Sở

GIÁM ĐỐC SỞ: NGUYỄN VĂN ĐOÀN
Quê quán; xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 
Email: dnvwhd@gmail.com
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: TRỊNH NAM HƯNG          
Ngày sinh: 05/09/1978
Quê quán: xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Email: arcnamhung@gmail.com 
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN TRỌNG HẢI
Ngày sinh:  22/9/1969
Quê quán: Trường Thành, Thanh Hà, Hải Dương
Email:  nguyentronghai69@gmail.com
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng
Thông báo
Mời tham dự tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ năm 2020 vào ngày 14.15.9.2020 tại Học viện cán bộ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD THÁNG 7.2020
Thông báo tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Quy hoạch - thuộc Sở XD Hải Dương
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI CẤP CHỨNG CHỈ
Thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 29-31/5/2020
Thông báo v/v tạm dừng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân năm 2020, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na