Năng lực hoạt động xây dựng
Năng lực hoạt động xây dựng DN từ số 01-100

SốTT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Mã số

Lĩnh vực

Loại và cấp CTXD

Ghi chú

 

01

 

Công ty CP tư vấn xây dựng  và Môi trường Hải Dương

 

Số 48B, phố An Ninh, phường Quang Trung, TP Hải Dương                                              

ĐT: 03203.833.080  

Email:

buingochoang@yahoo.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: ông Bùi Ngọc Hoàng, chức vụ: Giám đốc

 

 

 

 HAD-00000028

 

 

- Khảo sát địa hình công trình

Hạng II

Theo QĐ số 110/QĐ/SXD ngày 10/11/2016 của Sở Xây dựng           Hải Dương

- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Hạng III

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ

Hạng II

- Lập, thẩm tra dự án ĐTXD công trình: Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; kết cấu; cấp điện, cấp-thoát nước trong công trình: Dân dụng - công nghiệp nhẹ

Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xd công trình: giao thông đường bộ; hạ tầng kỹ thuật,thủy lợi  

Hạng III

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng - công nghiệp nhẹ

Hạng II

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình:  Giao thông đường bộ; hạ tầng kỹ thuật,thủy lợi

Hạng III

 

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

Hạng II

 

- Giám sát công tác XD, LĐTB công trình: Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

 

- Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình -

Hạng II

 

 

02

 

Công ty CP Sơn Thành

 

 Số 12 phố Nguyễn An, phường Hải Tân,TP Hải Dương                                                           ĐT: 03203.864.659                          Fax: 03203.864.658

Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Văn Quý, chức vụ: Chủ tịch HĐQT

 

  HAD-0000029

1. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng-Công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

Theo QĐ số 91/QĐ/SXD  ngày 31/8/2017 của Sở Xây dựng           Hải Dương

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình Dân dụng-Công nghiệp; thiết kế điện công trình Dân dụng-Công nghiệp; thiết kế cấp-thoát nước trong công trình xây dựng Dân dụng-Công nghiệp; thiết kế công trình giao thông đường bộ, thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình : Dân dụng-Công nghiệp; giao thông đường bộ; thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

4. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng-Công nghiệp; giao thông cầu-đường bộ; thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật:

Hạng II

5. Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-Công nghiệp; giao thông đường bộ; thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật:

Hạng II

6. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng II

 

7. Lập quy hoạch xây dựng

Hạng III

 

03

Trung tâm Quy hoạch đô thị và Nông thôn

Số 5 đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương        

 ĐT: 03203.837.856    

 Email: ttqhhaiduong@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Tuấn Long, chức vụ: Giám đốc

 HAD-00000030

1. Khảo sát địa hình công trình

Hạng III

Theo QĐ số 109/QĐ/SXD ngày 10/11/2016 của Sở Xây dựng           Hải Dương

2. Tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Hạng II

3. Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dận dụng, công nghiệp, HTKT; giao thông đường bộ

Hạng II

4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình DD-CN; thiết kế điện công trình dân dụng DD-CN; thiết kế cấp-thoát nước trong công trình xây dựng Dân dụng – CN; hạ tầng kỹ thuật; thiết kế công trình giao thông đường bộ

Hạng II

 

5. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

6. Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

Hạng III

7. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

Hạng II

04

Công ty CP xây dựng và tu bổ công trình văn hóa tỉnh Hải Dương

Số 42, phố Lê Chân, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương ĐT: 03203.844.302                                        Fax: 03203.851.216                                  Email:huantkxd@gmail.com 

Người đại diện theo pháp luật: ông Hoàng Văn Huân, chức vụ: Giám đốc        

 HAD-00000031

- Khảo sát địa hình công trình

Hạng III

Theo Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 10/11/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương

- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: DD-CN; giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ

Hạng III

- Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng III

05

 

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng I.Day

Số 110 Đường Điện Biên Phủ, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương

ĐT: 0903.236.236                                    Email:tvidaycom@yahoo.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Văn Khiêm, chức vụ: Giám đốc

 HAD-00000071

1. Khảo sát địa hình công trình

Hạng III

Theo Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 11/01/2018 của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Tư vấn Lập Quy hoạch xây dựng

Hạng III

3. Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng-Công nghiệp nhẹ

Hạng II

4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình;thiết kế kết cấu, cấp điện điện, cấp-thoát nước công trình xây dựng Dân dụng-Công nghiệp nhẹ

Hạng II

5. Thiết kế công trình giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi

Hạng II

7. Giám sát thi công xây dựng gồm:Giám sát công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dân dụng-công nghiệp nhẹ; giao thông đường bộ, thủy lợi, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

8. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng III

06

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hải Dương

Số 5 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương

ĐT: 03203.838.398                                    Email:

Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Cửu Long, chức vụ: Giám đốc

HAD-00000072

1. Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng-công nghiệp;giao thông đường bộ

Hạng III

Theo Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 15/12/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng-Công nghiệp; thiết kế công trình giao thông đường bộ

Hạng III

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hạng II

4. Giám sát thi công trình xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dân dụng-công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

5. Kiểm định chất lượng công trình:Dân dụng-công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi, HTKT

Hạng II

6. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng II

07

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

Số 34 phố Trần Phú, phường Trần Phú, TP Hải Dương

ĐT: 03203.852.203                                    Email:tvktgthd@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Lưu Văn Hưng, chức vụ: Chủ tịch HĐQT

HAD-00000073

1. Khảo sát địa hình công trình

Hạng II

Theo Quyết định số 127/QĐ-SXD ngày 15/12/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Lập, thẩm tra dự án ĐTXD công trình giao thông cầu, đường bộ

Hạng II

 

3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế công rình giao thông cầu, đường bộ

Hạng II

 

- Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng-công nghiệp

Hạng III

 

4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cầu-đường bộ

Hạng II

 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

Hạng III

 

5. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ

Hạng II

 

- Giám sát công trác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

 

6. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng II

08

Công ty CP địa kỹ thuật Hoàng Gia Việt Nam

Số 55 Cầu Cốn- phường Trần Hưng Đạo- TP Hải Dương

ĐT: 03203.855.143                      Email:hgg.jsc@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: bà Hoàng Thị Hiền, chức vụ: giám đốc

HAD-00000074

Khảo sát địa chất công trình

Hạng II

Theo Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày 15/12/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương

09

Công ty CP xây dựng và thương mại Thịnh Đạt

Thôn 4 xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

ĐT: 03203.760.942                      Email:congtythinhdat@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Hà Văn Điển-chức vụ; Giám đốc

HAD-00000075

Thi công xáy dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ, hạng tầng kỹ thuật

Hạng III

Theo Quyết định số 129/QĐ-SXD ngày 15/12/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương

 

10

Công ty CP xây dựng và thương mại Miền Bắc

Số 30 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP Hải Dương

ĐT: 03203.760.942                      Email:buivanhaanmb@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Bùi Văn Hoan-chức vụ; Giám đốc

HAD-00000076

1. Khảo sát địa hình công trình

Hạng III

Theo Quyết định số 81/QĐ-SXD ngày 18/7/2018 của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Hạng III

3. Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng-công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu;thiết kế điện;thiết kế cấp-thoát nước công trình dân dụng-công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng-công nghiệp, giao thông đường bộ, HTKT

Hạng III

 

6. Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dân dụng-công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi

Hạng III

 

7. Thi công xây dựng công trình:Dân dụng-công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

8. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

Hạng III

11

Công ty CP kiến trúc Việt Hà

Số 131 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, TP Hải Dương

ĐT: 03203.842.426                      Email:kientrucvietha@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Hà-chức vụ; Giám đốc

HAD-00000077

1. Khảo sát địa hình công trình

Hạng II

Theo Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 15/12/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Tư vấn quy hoạch

Hạng III

3. Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

Hạng II

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; giao thông đường bộ, thủy lợi

Hạng III

4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kêt cấu; thiết kế điện, cấp-thoát nước, thông tin liên lạc công trình dân dụng-công nghiệp

Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông đường bộ, thủy lợi

Hạng III

5. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

6. Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

Hạng III

7. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; giao thông đường bộ

Hạng III

8. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng II

12

Công ty TNHH tư vấn khảo sát địa chất và xây dựng Hải Dương

Số 20 đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương

ĐT: 03203.846.649                      Email:thanh.eg@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: bà Phạm Thị Ái-chức vụ; Giám đốc

 

HAD-00000078

1. Khảo sát địa chất công trình

Hạng II

Theo Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 15/12/2016 của Sở Xây dựng Hải Dương

 - Khảo sát địa hình công trình

Hạng III

2. Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật

 

Hạng II

3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kêt cấu; thiết kế điện, cấp-thoát nước, thông tin liên lạc công trình dân dụng-công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

5. Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật

 

Hạng II

13

Công ty CP Tư vấn-Xây dựng T&T

Số 37A phố Nguyễn Phi Khanh, phường Hải Tân, TP Hải Dương

ĐT: 0983.850.292 

Email: tvxdtt.hd@gmail.com                     

Người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Đình Tứ- chức vụ: Chủ tịch HĐQT

 

HAD-00000079

1. Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuạt

Hạng III

Theo Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 05/01/2017 của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Thiết kê, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kiế kiến trúc công trình; kết cấu, điện, cấp-thoát nước công trình Dân dụng-Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, Giao thông(đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

4. Giám sát công tác xây dựng, lấp đặt thiết bị công trình Dân dụng-Công nghiệp, Giao thông(đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

5. Thi công xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, Giao thông(đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi)

Hạng III

6. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng III

14

Công ty CP tư vấn xây dựng Nam Hồng Hải Dương

Số 70 phố Đào Duy Từ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

ĐT: 03203.550.313         

Email:Namhong.JSC@gmail.com             

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Ngọc Linh-Chức vụ:giám đốc

 

HAD-00000080

1. Khảo sát địa hình công trình

Hạng II

Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 05/01/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Khảo sát địa chất công trình

Hạng III

3. Tư vấn lập, thẩm tra dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi)

Hạng II

4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi)

Hạng II

5. Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi)

Hạng III

6. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng II

 

15

 

Công ty cổ phần xây dựng số 6

 

Số 246 phố Thái Học 3, phường Sao Đỏ, TX Chí Linh,Hải Dương

ĐT: 0904.195.719

Email: TuanJSC@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật:     Nguyễn Tuấn Anh-Chức vụ: Giám đốc

 

 

HAD-00000081

 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, Giao thông (đường bộ)

 

Hạng II

 

Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 05/01/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

16

Công ty CP Kinh doanh nhà & Xây dựng Hải Dương

Số  12, phố Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT:  03203.852.504

Email:  haiduongkdn@gmail.com        

Người đại diện theo pháp luật:    

ông Nguyễn Văn Trường- Chức vụ: Tổng giám đốc

 

 

HAD-00000082

1. Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp

Hạng III

 

Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 05/01/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình;thiết kế kết cấu, điện, cấp-thoát nước công trình Dân dụng

 Hạng III

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp

Hạng II

4. Giám sát công tác xây dựng;công tác lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng-Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuât, Giao thông (đường bộ)  

Hạng II

5. Thi công xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuât, Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Thủy lợi)

Hạng II

6. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng II

 

17

 

Công ty CP quản lý dự án và xây dựng H-D

 

Số  19, phố Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TPHD, tỉnh Hải Dương

ĐT:  03203.850.673

Email:  qldahaiduong@gmail.com  

Người đại diện theo pháp luật:     

ông Nguyên Xuân Tài- chức vụ: Giám đốc

 

 

 

HAD-00000083

 

1. Khảo sát đại hình công trình - Hạng III

 

 

Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 05/01/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Tư vấn lập quy hoạch xây dựng

 Hạng III

3. Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật -

Hạng III

4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; kết cấu, điện, cấp-thoát nước công trình Dân dụng

Hạng II

5. Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Hạ tầng Kỹ thuật

Hạng III

6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, Giao thông(đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật

 

Hạng II

7. Giám sát công tác xây dựng;công tác lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng-Công nghiệp

Hạng II

8. Giám sát công tác xây dựng;công tác lắp đặt thiết bị công trình Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật

 

 Hạng III

9. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

  Hạng II

18

Công ty CP thiết kế và Xây dựng Thành Công

Lô 80.92 đường Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203.836.256

Email:ThanhCongcdc@gmail.com

Người đại diện pháp luật: ông Phạm Văn Chiến- chức vụ: Giám đốc

HAD-00000084

1. Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

 

Hạng III

 

Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 05/01/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình;  thiết kế kết cấu, điện, cấp-thoát nước công trình Dân dụng -Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

Hạng III

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

 

 Hạng III

4. Giám sát công tác xây dựng;công tác lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng-Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi)

 

 

Hạng II

5. Thi công xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi)

 

 

Hạng II

6.  Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

Hạng II

19

Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt

Số 39 Bà Triệu, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203.898117              

Email: ksdatviet@gmail.com

Người đại diện pháp luật:

ông  Đỗ Hồng Thắng- chức vụ: Giám đốc

 

HAD-00000085

 

Khảo sát địa  chất công trình; khảo sát địa hình công trình

 

Hạng II

 

Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 05/01/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương