Tin hoạt động Sở
Lập dự án, thiết kế xây dựng trụ sở, nhà làm việc thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan Đảng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức lập thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở, Nhà làm việc cấp huyện cần chỉ đạo các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án thực hiện một số nội dung

Ngày 20/11/2018 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1282/SXD-QLXD hướng dẫn và phối hợp trong quá trình lập thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng: Trụ sở, Nhà làm việc của cơ quan Đảng, Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và UBND cấp huyện. Trong đó nêu một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thẩm định dự án như: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nhiệm vụ thiết kế chỉ nêu quy mô diện tích sàn, số tầng nhưng không nêu số lượng công chức, viên chức, người lao động kèm theo chức danh, vị trí việc làm của các đối tượng sử dụng công trình. Khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, đơn vị tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư chưa tính toán quy mô công trình theo biên chế, vị trí việc làm đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc xác định diện tích, quy mô công trình chưa căn cứ hoặc bám sát tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.
Để nâng cao chất lượng công tác lập dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan Đảng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức lập thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở, Nhà làm việc cấp huyện cần chỉ đạo các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án thực hiện một số nội dung sau:

Cần tuân thủ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong đó, bám sát tiêu chuẩn, định mức sử dụng Nhà làm việc gồm: Diện tích làm việc của các chức danh; diện tích sử dụng chung; diện tích chuyên dùng được quy định cụ thể tại Chương II của Nghị định 152/2017/NĐ-CP. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích tối đa cho 01 (một) chỗ làm việc của các chức danh thuộc cấp huyện được quy định tại Phụ lục III Nghị định 152/2017/NĐ-CP.

Sở Xây dựng cũng đề nghị trong quá trình lập thiết kế cơ sở, Chủ đầu tư gửi phương án thiết kế kiến trúc tới Sở Xây dựng để tham gia đóng góp ý kiến. Phương án thiết kế gửi Sở Xây dựng gồm:
- Bảng thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân ký hợp đồng lao động sử dụng Trụ sở, nhà làm việc sau khi hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Thuyết minh tính toán về diện tích làm việc, diện tích sử dụng chung, diện tích chuyên dùng theo quy định để xác định quy mô công trình (số tầng, diện tích sàn xây dựng).
- Các bản vẽ, bao gồm: Bản vẽ mặt bằng tổng thể và định vị công trình trong trụ sở cơ quan; Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt kiến trúc; Hình ảnh phối cảnh minh họa gắn với hiện trạng khu vực (theo phương án đề xuất lựa chọn).
- Xác định loại, cấp công trình theo quy định.

Phòng Quản lý xây dựng

 
Các tin mới hơn
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động; an toàn, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình; an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động; an toàn, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình; an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh
CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TỪ NGÀY 15/02/2020
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019
Khu đô thị mới Thạch Khôi rộng hơn 30 ha
Các tin cũ hơn
Phê duyệt chương trình phát triển nhà tỉnh Hải Dương đến năm 2030
Các loại công trình xây dựng sử dụng vốn khác như thế nào thì được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế
Hải Dương phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2030
Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Sôi nổi “Đêm hội trăng rằm” Sở Xây dựng Hải Dương
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na