Tin thủ tục hành chính
Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 Công bố Danh mục TTHC

Ngày 21/6/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Theo đó, Quyết định gồm 12 thủ tục hành chính mới bản hành, sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh và 03 thủ tục hành chính cấp huyện; bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 01 thủ tục hành chính cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

                                                                                                                              VP Sở XD

                                                                                                        Nguồn Quyết định 2092/QĐ-UBND

Tài liệu đính kèm bài viết

Các tin mới hơn
Quyết định 2191/QĐ-UBND
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Các tin cũ hơn
Quyết định 581/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
1028/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Hải Dương v.v bãi bỏ thủ tục hành chính
Công bố danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định 3755/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công ích
Bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na