Tin chỉ đạo điều hành
Triển khai Quyết định 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Yêu cầu các Trưởng phòng, giám đốc đơn vị thuộc sở nghiên cứu triển khai tới toàn thể công chức, viên chức trong phòng, đơn vị; đồng thời để UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ lập kế hoạch phát triển nhà hàng năm trên địa bàn quản lý.

Ngày 09/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Sở Xây dựng đăng tải toàn văn Quyết định 2830/QĐ-UBND; Thuyết minh chương trình phát triển nhà tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại mục "Tin chỉ đạo điều hành". Yêu cầu các Trưởng phòng, giám đốc đơn vị thuộc sở nghiên cứu triển khai tới toàn thể công chức, viên chức trong phòng, đơn vị; đồng thời để UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ lập kế hoạch phát triển nhà hàng năm trên địa bàn quản lý.
Các tin mới hơn
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử
Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bổi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 01/01/2020
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Các tin cũ hơn
Đề nghị tham gia góp ý với Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
Triển khai Quyết định 1553.QĐ-UBND ngày 22.5.2018 của UBND tỉnh Hải Dương
Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Triển khai thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức công tư
Triển khai Quyết định 1040 ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín