Tin hoạt động Sở
Các loại công trình xây dựng sử dụng vốn khác như thế nào thì được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế

Theo Luật Xây dựng năm 2014, cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Phòng có chức năng quản lý xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ở tỉnh Hải Dương, cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm các Sở: Xây dựng; Công thương; Giao thông vận tải; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Phòng Quản lý đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh hoặc Phòng Kinh tế & Hạ tầng trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện.  Ngoài ra, theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ban quản lý các khu công nghiệp cũng được phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ giống như cơ quan chuyên môn về xây dựng.
Căn cứ quy định của Luật Xây dựng năm 2014, tất cả các dự án đầu tư xây dựng trước khi quyết định đầu tư đều phải được thẩm định kể cả đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác. Vốn khác ở đây được hiểu là không phải vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách hay nói cách khác là không phải vốn nhà nước. Khái niệm về vốn nhà nước được quy định tại Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013.
Việc thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Theo quy định hiện hành, có 05 (năm) loại dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định nội dung thiết kế cơ sở của Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bao gồm:  Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình công cộng; công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng từ cấp III trở lên. Ngoài việc thẩm định trên, các công trình thuộc đối tượng này còn phải được  cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với dự án lập ba bước thiết kế hoặc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án lập hai bước thiết kế (trừ phần thiết kế công nghệ).
Phương pháp tra cứu 05 (năm) loại dự án, công trình nêu trên như sau:
1. Công trình cấp đặc biệt, cấp I tra cứu tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động xây dựng.
2. Công trình công cộng là các công trình quy định tại Phụ lục I Mục I Điểm 2 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
3. Công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan là công trình có yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc. Bao gồm:
+ Công trình công cộng cấp I, cấp đặc biệt;
+ Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm phát thanh, truyền hình;
+ Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng;
+ Công trình giao thông trong đô thị từ cấp II trở lên có yêu cầu thẩm mỹ cao (cầu qua sông, cầu vượt, ga đường sắt nội đô);
+ Các công trình có vị trí quan trọng, có yêu cầu cao về kiến trúc (công trình tượng đài, điểm nhấn trong đô thị). Các công trình có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường là công trình thuộc dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có yêu cầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tra cứu Dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
5. Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng tra cứu tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

                                                            Phòng Quản lý xây dựng
Các tin mới hơn
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động; an toàn, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình; an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động; an toàn, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình; an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh
CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TỪ NGÀY 15/02/2020
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019
Khu đô thị mới Thạch Khôi rộng hơn 30 ha
Các tin cũ hơn
Hải Dương phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2030
Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Sôi nổi “Đêm hội trăng rằm” Sở Xây dựng Hải Dương
Nhìn nhận vấn đề phong thủy
Bảo tồn và phát huy các giá trị của đình làng trong xây dựng Nông thôn mới
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na