Năng lực hoạt động xây dựng
Năng lực hoạt động xây dựng từ 101 đến 200

Số TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Mã số

Lĩnh vực

Loại và cấp CTXD

Ghi chú

101

Công ty TNHH Kiến Minh Tâm

 

Địa chỉ: Số 974 đường Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

 

Số điện thoại : 0915.034.546

Email:  

Người đại diện theo pháp luật:  ông Hoàng Thanh Tùng- Chức vụ: Giám đốc

HAD-000000750

- Lập quy hoạch xây dựng

Hạng III

Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 24/4/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế  kết cấu, cấp điện, cấp-thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ; hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ.

Hạng III

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật.

Hạng III

- Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng III

102

Công ty CP đầu tư xây dựng Kiến Minh

Địa chỉ: Số nhà 44 phố Cao Bá Quát, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

Số điện thoại : 0979.653.569

Email:  

Người đại diện theo pháp luật:  ông Đỗ Huy Dũng- Chức vụ: Giám đốc

  HAD-000000751

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế  kết cấu, cấp điện, cấp-thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ; công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

 

Hạng III

Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 24/4/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

 

Hạng III

Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ; giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ; giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hạng III

103

Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Trung Thành

 

Địa chỉ: Số 131, phố Phạm Xuân Huân, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

 

Số điện thoại : 02203.550.396

Email:  

Người đại diện theo pháp luật:  ông Nguyễn Duy Thành- Chức vụ: Giám đốc

HAD-000000752

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ; giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

Hạng III

Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 24/4/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

104

Công ty TNHH xây dựng Sông Cầu

 

Địa chỉ: Thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

 

Số điện thoại : 02203.760.652

Email:  

Người đại diện theo pháp luật:  ông Bùi Đình Yết- Chức vụ: Giám đốc

HAD-000000753

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ; giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

Hạng III

Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 24/4/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

105

Công ty CP đầu tư xây dựng Việt Nhật

Địa chỉ: Số 4/107. Đỗ Ngọc Du, phường Tân Bình, TP Hải Dương

 

Số điện thoại : 02203.500.78

Email:  

Người đại diện theo pháp luật:  ông Phạm Văn Cất- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001074

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ; giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp phát triển nông thôn

 

Hạng III

Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 09/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

106

Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Đại Dương

 

Địa chỉ: Số 22/18 Canh Nông 2, phường Quang Trung, TP Hải Dương

 

Số điện thoại : 0965.931.919

Email:  

daiduong2011.jsc@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật:  ông Vũ Đức Phương- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001504

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 18/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật  

Hạng III

 

 

107

Công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế và dịch vụ xây dựng T19

Địa chỉ: Lô 102.57 khu ĐTM phía Tây, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

Số điện thoại : 0912.387.438

Email:  

Dongsonhd19@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật:  ông Nguyễn Tiến Đông- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001502

- Khảo sát địa hình công trình

Hạng III

 

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 18/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Lập quy hoạch xây dựng

Hạng III

- Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

- Tư vấn QLDA ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

- Giám sát  công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

- Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

Hạng III

108

Công ty CP sản xuất, xây dựng và thương mại Hoài Dương

Địa chỉ: Khi I, thị tứ Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại : 02203.734.144

Email:  

 Người đại diện theo pháp luật:  ông Nhữ Văn Yên- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001499

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 18/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

109

Công ty TNHH Thủy Minh

Địa chỉ: Số nhà 21, phố Phú Thọ, phường Tân Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại : 02203.259.232

Email:  

 Người đại diện theo pháp luật:  ông Nguyễn Đình Thuyết- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001506

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 18/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

109A

Công ty CP thương mại và xây dựng DBC

Địa chỉ: Số 12/106 Bình Lộc, khu 5, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương

Số điện thoại : 0978.838.866

Email:  

 Người đại diện theo pháp luật:  ông Nguyễn Huy Bình- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001501

- Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 18/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị  công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

- Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

Hạng III

110

Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển Thăng Long

Địa chỉ: Số 77 phố Lý Nam Đế, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương

Số điện thoại : 02203.838.365

Email:  Thanglong.cidt@gmail.com

 Người đại diện theo pháp luật:  ông Vương Văn Sự- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001508

- Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

 

 

Hạng III

 

 

Hạng III

 

 

Hạng III

 

 

Hạng III

 

 

Hạng III

 

Hạng III

 

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 18/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật -

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị  công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

- Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

111

Công ty CP đầu tư xây dựng Á Đông

Địa chỉ: Số 20 Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, TP Hải Dương

Số điện thoại : 02203.846.501

Email:  ctyxdadong@gmail.com

 Người đại diện theo pháp luật:  ông Đào Quang Huynh- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001509

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 18/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

112

Ban quản lý dự án- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Địa chỉ: Số 33 Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

Số điện thoại : 02203.893.129

Email:   

 Người đại diện theo pháp luật:  ông Nguyễn Xuân Tại  - Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001593

 

Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường dây và trạm biến áp

Hạng II

Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 26/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, Đường dây và trạm biến áp

Hạng II

Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ; Đường dây và trạm biến áp

 Hạng II

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

Hạng II

Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, Đường dây và trạm biến áp

Hạng II

113

Trung tâm tư vấn thiết kế Điện lực Hải Dương- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Địa chỉ: Số 33 Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

Số điện thoại : 02203.220.267

Email:   

 Người đại diện theo pháp luật:  ông Hà Văn Tính  - Chức vụ: Giám đốc

 HAD-00001594

 

Khảo sát địa hình công trình

- Hạng III

Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 26/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường dây và trạm biến áp

- Hạng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Đường dây và trạm biến áp

- Hạng II

114

Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Phúc Linh

Địa chỉ: Số 30 phố Vương Chiêu, P. Quang Trung, TP Hải Dương

Số điện thoại : 0972.678.666

Email:ha75phuclinh@gmail.com

 Người đại diện theo pháp luật:  bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001664

Thi công xây dựng công trình điện: Dường dây và Trạm biến áp; Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 24/5/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

115

Công ty TNHH thương mại xây dựng Ngọc Châu

Địa chỉ: Số 6 Phan Đăng Lưu, khu 11 phường Ngọc Châu, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.855.897

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Công Túy- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001794

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

116

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam

Địa chỉ: Số 2/6 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương.

Số điện thoại: 02203.856.964

Email:thanhnamcoltd@yahoo.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quang Minh, chức vụ: Giám đốc

HAD-00001795

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

117

Công ty CP xây lắp công trình và đầu tư phát triển Nam Sơn

Địa chỉ: Số 187 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân , TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.550.829

Email: Xaylapnamson@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Mạnh Tòng, chức vụ: Giám đốc

HAD-00001796

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật.

- Thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

- Hạng III

 

- Hạng II

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

118

Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Nam Khoa

Địa chỉ: Số nhà 36A, phố Cầu Cốn, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0986.491.097

Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Ngọc Hưng, chức vụ: Giám đốc

HAD-00001797

Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ,hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

- Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

119

Công ty CP đầu tư xây dựng Bách Khải

Địa chỉ: Số nhà 98, phố Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0985.905.834

Email: bachkhai.jsc@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Đinh Văn Thanh, chức vụ: Giám đốc

HAD-00001798

Khảo sát địa hình công trình

- Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Lập quy hoạch xây dựng

- Hạng III

Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:  Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

- Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

120

Công ty CP tư vấn xây dựng thương mại Trung Thành

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00001801

Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

121

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và Thương mại Hồng Thái

Địa chỉ: Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.748.176

Người đại diện theo pháp luật: bà Phạm Thị Ánh- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00001802

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

122

Công ty CP xây lắp và thương mại Nhà Việt

Địa chỉ : Đội 11, thôn Mạc Bình, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0977.793.916

Email: nhaviethd@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Văn Vụ - Giám đốc

HAD-00001803

Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ,  hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:  Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

123

Công ty CP tư vấn thiết kế và trang trí Nhà Việt

Địa chỉ: Số 19 Phạm Ngọc Khánh, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

Số điện thoại: 02203.550.222

Email: Nhaviethd.design@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Việt Nghĩa- Giám đốc

HAD-00001804

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

- Thi công xây dựng công trình: giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

- Hạng II

 

- Hạng III

 

124

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Chí Tam Anh

Địa chỉ: Số 29 Phạm Ngọc Khánh, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

Số điện thoại: 0988.771.980

Email: ngoducvan283@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Đức Văn- Giám đốc

HAD-00001805

Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

Hạng III

125

Công ty TNHH Hưng Phát

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 02203.754.522

Email: Hungphatns@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vương Quang Hưng- Giám đốc

HAD-00001806

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

126

Công ty TNHH một thành viên ATV

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0913.256.073

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002062

Thi công xây dựng công trình; Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

127

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trung Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: 247 Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0913.503.583

Email: trungsonhaiduong@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Phùng Thái Sơn- Giám đốc

HAD-00002063

Thi công xây dựng công trình; Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 06/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

128

 

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002064

 

 

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

129

Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Minh Lân

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 19, ngõ 88, phố Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.831.427

Email: minhlanhd@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật ông Trần Xuân Quý - Giám đốc

HAD-00002065

- Khảo sát địa hình công trình

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Lập quy hoạch xây dựng

- Hạng III

- Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

- Hạng III

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình:Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

 

- Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

 

- Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

130

Công ty CP Tiến Thành Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Thọ Xuyên, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0915.145.173

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn Cường- Giám đốc

 

HAD-00002066

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

131

Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ đầu tư Nam Á

Địa chỉ: Km 3 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.8932.131

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Chí Hồng- Giám đốc

HAD-00002067

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

- Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

Hạng II

 

Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

132

Công ty CP Hoàng An Hải Dương

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002068

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

133

Công  ty cổ phần xây dựng Linh Đạt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6/14

Số điện thoại: 0904.495.923

Email: linhdatjsc@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật : Phạm Duy Thố- Giám đốc

HAD-00002069

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

- Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng II

 

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

134

Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002070

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

 - Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng II

 

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

135

Công ty CP xây dựng kiến trúc Việt

Địa chỉ: Số nhà 18/142 đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương

Điện thoại: 0982.805.806

Email: kientrucviet686@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc

HAD-00002071

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ,  giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình:  Dân dụng, công nghiệp nhẹ,  giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

- Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

136

Công ty cổ phần DG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6/23 phố Hoàng Diệu, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.850.352

Email: dg8809@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật Nguyễn Trường Giang- Chức vụ: Giám đốc

HAD-00002072

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   - Điều chỉnh lần 1 tại QĐ số 12/QĐ-SXD ngày 25/01/2018

137

Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Tâm Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 1, Bích Nhôi, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0966.597.318

Email: huetc319@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002073

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

138

Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hưng HD

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002074

- Lập quy hoạch xây dựng

- Hạng III

Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 23/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ,giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

- Hạng III

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ,giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ,giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

 

- Hạng III

 

 

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

139

Công ty TNHH Bình Minh EPC

Địa chỉ: Km 33+300, Quốc lộ 18, Cụm công nghiệp II, phường Văn an, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại : 02203.884.085

Email: binhminhsaodo411@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Văn Phòng-Giám đốc

HAD-00002173

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

- Hạng II

Quyết định số 74/QĐ-SXD ngày 30/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp

- Hạng III

140

Công ty TNHH Đồng Anh

Địa chỉ: Số 8/100 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

Điện thoại: 02203.240.818

Email: donganhhaiduong@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Trọng Đồng- giám đốc

HAD-00002174

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông

- Hạng II

Quyết định số 74/QĐ-SXD ngày 30/6/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

- Hạng III

141

Xí nghiệp thương mại - du lịch và xây dựng 27-7

Địa chỉ trụ sở chính:  Số 114 đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.851.548

Email:

Người đại diện theo pháp luật: ông Hoàng Phi Thường- Giám đốc

HAD-00002585

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

142

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thành công

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 8, phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0904.975.229

Email: congtytvxdthanhcong@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Trần văn Cường- Giám đốc

HAD-00002586

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng II

 

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ, thủy lợi - Hạng III

143

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Hưng

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002587

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

144

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và vận tải Khánh Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phương Điếm, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0904.307.597

Email: vankhanh868@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Khánh-Giám đốc

HAD-00002588

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

145

Công ty TNHH Hoài Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Liệt, xã thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 02203,813.422

Email:

Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Văn Hưởng- Giám đốc

HAD-00002589

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

146

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 899

Địa chỉ trụ sở chính:  Lô B đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 02203.755.583

Email: coninco899jsc@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Xuân Vinh-Giám đốc

HAD-00002590

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

147

Công ty TNHH tu bổ di tích Thanh Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Số 146 phố Nhữ Đình Hiền, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.850.501

Email:

Người đại diện theo pháp luật: ông Bùi Bá Tú- Giám đốc

HAD-00002591

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

- Hạng III

 

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

148

Công ty CP xây dựng Hưng Tiến Phát

Địa chỉ trụ sở chính: Số 206 đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.890.750

Email: hungtienphat.jsc@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Hoàng Đồng Hưng-Giám đốc

HAD-00002592

- Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

- Hạng III

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

 

- Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

149

Công ty TNHH Xuân Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Số 703, Đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương

Số điện thoại:  0984.929.509

Email:

Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Quang Vấn-Giám đốc

HAD-00002593

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

150

Công ty CP thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Minh Long

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002594

Khảo sát địa hình công trình

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Giao thông cầu- đường bộ

- Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình: Giao thông cầu- đường bộ

 

-  Hạng III

Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

151

Công ty CP phát triển Vững Mạnh KTĐ

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 02203.353.999

Email: vungmanhktd2015l@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Đức Hùng- Giám đốc

HAD-00002595

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

- Hạng II

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

152

Công ty TNHH một thành viên Triệu Vương

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hạ Chiểu, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 02203.520.678

Email:

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Xuân Quế-Giám đốc

HAD-00002596

- Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

 

- Hạng II

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, thủy lợi

 

- Hạng III

153

Công ty CP xây dựng 16

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 127, đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường Tân Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0904.289.939

Email:

Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Quang Thẩm- Giám đốc

HAD-00002597

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

154

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tam Hưng

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 70.193 đường Hà Huy Tập, Tây Nam Cường, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.892.088

Email:tamhungvina@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Quang Tạo- Giám đốc

HAD-00002598

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

- Hạng II

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

155

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Cường Hải Dương

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Email:

Người đại diện theo pháp luật

HAD-00002599

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, thủy lợi

 

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

156

Công ty TNHH Hoàng Thanh

Địa chỉ trụ sở chính:  Số nhà 25, phố Bình Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02206.254.829

Email:

Người đại diện theo pháp luật: ông Hoàng Xuân Thanh- Giám đốc

HAD-00002600

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

-Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

 

- Hạng II

- Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ, thủy lợi

 

- Hạng III

157

Công ty CP tư vấn và xây dựng Kiến Phát

Địa chỉ trụ sở chính:  Số 158 đường Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0912462819

Email: kienphat.jsc@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Huy Hoàng- Giám đốc

HAD-00002655

- Khảo sát địa hình công trình

- Hạng III

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/7/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Lập quy hoạch xây dựng

- Hạng III

- Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

- Hạng III

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 

 

- Hạng III

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi

 

 

- Hạng III

- Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

 

158

Công ty TN HH Đầu tư-Xây dựng thương mại HT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 79.91 Khu ĐTM phía Tây, P. Thanh Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0904.469.957

Email

Người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Hồng Hưng-Giám đốc

HAD-00003024

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

 

Hạng III

Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 03/8/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

159

Công ty CP đầu tư xây dựng Hưng Đạo

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/43 ngõ 166, phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0914.336.653

Email: nguyenson1782@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Tài Sơn- Giám đốc

HAD-00003025

Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

- Hạng III

Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 03/8/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

160

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Phương

Địa chỉ trụ sở chính: Số 155.Lô 102 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 02203.892.442

Email:

Người đại diện theo pháp luật ông Vũ Dương Nam- Giám đốc

HAD-00003026

- Thi công xây dựng công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Hạng II

Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 03/8/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật

 

- Hạng III

161

Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Tùng Dương

Địa chỉ trụ sở chính: Số 90C phố Quang Trung, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0913.042.798

Email:         

 congtytungduong90c@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị Chắt-Giám đốc

HAD-0003027

- Lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

- Hạng III

Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 03/8/2017   của Sở Xây dựng Hải Dương

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Kiến trúc, kết cấu, công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ

- Hạng III

- Tư vấn quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

- Hạng III

- Quản lý, thẩm tra chi phí ĐTXD công trình

- Hạng III

162

Công ty CP xây dựng và Thương mại Mạnh Tuân

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 44.143B Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0220 3898 368