Giới Thiệu
Lãnh đạo Sở
Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.
Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng
Các phòng thuộc Sở bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Phòng Quản lý xây dựng, Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Phòng Quản lý nhà và TT bất động sản, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na