PCI
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 (lần thứ nhất)
Ngày 29/03/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 954/KH-UBND tổ chức Hội nghị đối thoại Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 (lần thứ nhất)
954/KH-UBND
Ngày 29/3/2019 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 954/KH-UBND về Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 (lần thứ nhất)
Ban hành chương trình hành động thực hiện NQ02-2019 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 của tỉnh Hải Dương, với những nội dung cụ thể như sau:
Ban hành chương trình hành động thực hiện NQ35 của CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện NQ số 35/NQ-CP ngày 16/5.2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện NQ với những nội dung cụ thể sau:
Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị đối thoại với công đồng doanh nghiệp trên địa bản tỉnh năm 2017
Ngày 7/3/2017, Sở KHĐT có công văn gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, hội, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lần thứ 1 năm 2017
Thông báo Đường dây nóng tổ công tác PCI
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và công dân về môi trường kinh doanh của tỉnh Hải Dương, Tổ Công tác PCI của tỉnh công bố đường dây nóng như sau
Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ngày 17.1.2017
Báo cáo thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Thực hiện Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “ Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết 19 của CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương năm 2017, định hướng đến năm 2020
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương năm 2017, định hướng đến năm 2020 Sở Xây dựng Hải Dương xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể
Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Xây dựng
Thực hiện Quyết định số 1105/QĐ-TCTPCI ngày 05/04/2017 của Tổ Công tác PCI tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung có liên quan.
12
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín