Tin thủ tục hành chính
Quyết định 2191/QĐ-UBND
Ngày 28/6/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2191/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Xây dựng
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Ngày 01/7/2019, Phó Giám đốc Sở Trịnh Nam Hưng đã ký công văn số 943/SXD-VP về việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019.
Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 Công bố Danh mục TTHC
Ngày 21/6/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Quyết định 581/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
1028/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Hải Dương v.v bãi bỏ thủ tục hành chính
Ngày 28/3/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1028 công bố bãi bỏ 02 TTHC Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình ( 01 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; 01 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý).
Công bố danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định 3755/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 11/10/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3755/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC thuộc Thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
Thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công ích
Theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương có 18 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Nguồn Quyết định 3906/QĐ-UBND
6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó có 6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.
Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương.
12
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na