Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
76/NQ-CP 15/07/2021 Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 Tải file Tải về;
18/QĐ-KTSVN 06/04/2021 Quyết định ban hành "Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Tải file Tải về;
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải file Tải về;
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Tải file Tải về
35/2021/2021 29/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Tải file Tải về;Tải về;
37/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân Tải file Tải về
30/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Tải file Tải về
01/2021/TT-BKHĐT 16/03/2021 Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Tải file Tải về
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân Tải file Tải về
234/QĐ-BXD 11/03/2021 Quyết định Ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021 Tải file Tải về
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Tải file Tải về
06/2021/QĐ-TTg 18/02/2021 Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác dịnh khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật Tải file Tải về
09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng Tải file Tải về
10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải file Tải về
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Tải file Tải về
157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. Tải file Tải về
3929/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh Hải Dương năm 2020 Tải file Tải về
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Tải file Tải về
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2914 của Chính phủ về chính sách tỉnh giảm biên chế Tải file Tải về;
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2914 của Chính phủ về chính sách tỉnh giảm biên chế Tải file Tải về
12345678910...
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín