Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
672/SXD-QLXD&HTKT 13/05/2022 V/v triển khai Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
06/2022/QĐ-UBND 27/04/2022 Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;
03/2022/QĐ-TTg 18/02/2022 Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ Tải file Tải về
02/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Tải file Tải về
17/2021/TT-BXD 22/12/2021 Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng Tải file Tải về
107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tải file Tải về
14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng Tải file Tải về;
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư ban hành định mức xây dựng Tải file Tải về
09/2021/TT-BXD 16/08/2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải file Tải về
69/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Tải file Tải về
76/NQ-CP 15/07/2021 Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 Tải file Tải về;
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư 02/20216/TT-BXD ngày 15/02/22016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tải file Tải về
702/QĐ-BXD 09/06/2021 Quyết định về việc công bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Tải file Tải về
18/QĐ-KTSVN 06/04/2021 Quyết định ban hành "Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Tải file Tải về;
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải file Tải về;
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Tải file Tải về
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải file Tải về
35/2021/2021 29/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Tải file Tải về;Tải về;
37/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân Tải file Tải về
30/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Tải file Tải về
12345678910...
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín