Đề nghị cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng phục vụ công bố giá tháng 11 năm 2022

TIN NỔI BẬT
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND tỉnh
  Hướng dẫn triển khi thực hiện Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND
  Công bố các Quyết định Quy định một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD...; Về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  Một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
  Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương tại các thời điểm: Quý I, II, III, IV năm 2021 và Quý I năm 2022
  Thông báo danh sách các cá nhân tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 1 (lần 2) năm 2022
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỢT 1(LẦN 1) NĂM 2022
      
Tin hoạt động ngành
Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Để triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, ngày 18/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2653/BXD-QLN đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Chỉ thị về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng
Xây dựng, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030
Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản huy động vốn không đúng quy định bị phạt đến 1 tỷ đồng
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 và Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị
Tin hoạt động Sở
Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND tỉnh
Ngày 21/10/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng...trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hiệu lực từ ngày 01.11.2022. Theo Quyết định có một số nội dung điều chỉnh, thay đổi và bổ sung mới so với quy định cũ.
Hướng dẫn triển khi thực hiện Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND
Công bố các Quyết định Quy định một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD...; Về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng....
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng....
Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
1875/SXD-QLN 28/11/2022 Về việc cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng phục vụ công bố giá tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
3262/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng Tải file Tải về
1704/QHKT 04/11/2022 V/v Công bố và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
15/2022/QĐ-UBND 21/10/2022 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
16/2022/QĐ-UBND 21/10/2022 Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;
672/SXD-QLXD&HTKT 13/05/2022 V/v triển khai Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
06/2022/QĐ-UBND 27/04/2022 Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;
03/2022/QĐ-TTg 18/02/2022 Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ Tải file Tải về
02/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Tải file Tải về
17/2021/TT-BXD 22/12/2021 Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng Tải file Tải về
107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tải file Tải về
14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng Tải file Tải về;
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư ban hành định mức xây dựng Tải file Tải về
09/2021/TT-BXD 16/08/2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải file Tải về
69/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Tải file Tải về
76/NQ-CP 15/07/2021 Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 Tải file Tải về;
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư 02/20216/TT-BXD ngày 15/02/22016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tải file Tải về
702/QĐ-BXD 09/06/2021 Quyết định về việc công bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Tải file Tải về
18/QĐ-KTSVN 06/04/2021 Quyết định ban hành "Quy định Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Tải file Tải về;
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tải file Tải về;
12345678910...
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín