Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Văn bản > Văn bản của Tỉnh > Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
25/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 20/09/2017
01/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, phó trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện File đính kèm 23/02/2017
24/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 15/11/2016
21/CT-UBND Chỉ thị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh File đính kèm 07/10/2016
27/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành quy chế làm việc của UB tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm 23/09/2016
26/2016/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành quy định về việc cấp giấy phép XD và trình tự xử lý, xác nhận về XD khi chứng nhận quyền sở hữu nhà ở File đính kèm 20/09/2016
23/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 05/08/2016
20/2016/QĐ-UBND Quyết định v.v quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí ĐTXD và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

File đính kèm

 

22/07/2016
19/2016/QĐ-UBND Quyết định v.v ban hành quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 20/07/2016
16/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng File đính kèm 24/06/2016
16/CT-UBND Chỉ thị Về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.doc File đính kèm 21/06/2016
15/CT-UBND Chỉ thị về việc công khai, minh bạch TThc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết TTHC File đính kèm 21/06/2016
14/CT-UBND Chỉ thị về các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển DN trên địa bàn tỉnh đến 2020 File đính kèm 10/06/2016
08/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016 File đính kèm 06/05/2016
07/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh File đính kèm 29/04/2016
1067/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2016.doc File đính kèm 26/04/2016
06/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung 1 số nội dung tại bảng giá đất đối với từng loại đất File đính kèm 14/04/2016
945/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật File đính kèm 13/04/2016
03/2016/QĐ-UBND Quyết địn về việc ban hành về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 14/03/2016
02/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Quy định 1 số nội dumg về miến, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng File đính kèm 07/03/2016
1234
Trang chủ