Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Văn bản > Văn bản Sở XD
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
17/TB-SXD Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng File đính kèm 06/08/2018
09/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vào ngày 24.4.2018 File đính kèm 13/04/2018
323/SXD-PTĐT V/v công bố, thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 file đính kèm 12/04/2018
250/SXD-VP V.v Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích File đính kèm 27/03/2018
19/QĐ-SXD Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Hải Dương File đính kèm 06/03/2018
04/KH-SXD Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018 File đính kèm 08/01/2018
03/KH-SXD Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thồng QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở Xây dựng File đính kèm 08/01/2018
01/KH-SXD Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018 File đính kèm 04/01/2018
09/SXD-VP V.v Đăng ký thi đua khen thưởng năm 2018 (gửi UBnD tỉnh) File đính kèm 04/01/2018
10/SXD-VP V.v Đăng ký đề tài, sáng kiến năm 2018 ( gửi các phòng Sở và 2 Trung tâm) File đính kèm 04/01/2018
36/KH-SXD Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của Sở Xây dựng File dính kèm 26/12/2017
28/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng File đính kèm 18/12/2017
118/QĐ-SXD Quyết định Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở Xây dựng File đính kèm 24/11/2017
806/SXD-KT&HT V.v Niêm yết giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 26/09/2017
13/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vào ngày 18.8.2017 File đính kèm 07/08/2017
10/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (dự kiến ngày 20.7.2017) File đính kèm 28/06/2017
08/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng File đính kèm 10/05/2017
145/SXD-KTXD V.v Công bố một số văn bản liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng File đính kèm 01/03/2017
44/SXD-VP V.v Phân bố dự toán kinh phí năm 2017 (kèm theo thuyết minh và dự toán chi tiết) File đính kèm 16/01/2017
62/TB-SXD Thông báo V/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý năng lực hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng 2014 File đính kèm 01/11/2016
12
Trang chủ