Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Văn bản > Văn bản Sở XD
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
04/KH-SXD Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018 File đính kèm 08/01/2018
03/KH-SXD Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thồng QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở Xây dựng File đính kèm 08/01/2018
01/KH-SXD Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018 File đính kèm 04/01/2018
09/SXD-VP V.v Đăng ký thi đua khen thưởng năm 2018 (gửi UBnD tỉnh) File đính kèm 04/01/2018
10/SXD-VP V.v Đăng ký đề tài, sáng kiến năm 2018 ( gửi các phòng Sở và 2 Trung tâm) File đính kèm 04/01/2018
36/KH-SXD Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của Sở Xây dựng File dính kèm 26/12/2017
28/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng File đính kèm 18/12/2017
118/QĐ-SXD Quyết định Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở Xây dựng File đính kèm 24/11/2017
806/SXD-KT&HT V.v Niêm yết giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 26/09/2017
13/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vào ngày 18.8.2017 File đính kèm 07/08/2017
10/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (dự kiến ngày 20.7.2017) File đính kèm 28/06/2017
08/TB-SXD Thông báo Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng File đính kèm 10/05/2017
145/SXD-KTXD V.v Công bố một số văn bản liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng File đính kèm 01/03/2017
44/SXD-VP V.v Phân bố dự toán kinh phí năm 2017 (kèm theo thuyết minh và dự toán chi tiết) File đính kèm 16/01/2017
62/TB-SXD Thông báo V/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý năng lực hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng 2014 File đính kèm 01/11/2016
632/SXD-KTXD Về việc sử dụng đơn giá xây dựng công trình năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương File đính kèm 07/09/2016
50/TB-SXD Thông báo v.vCấp Chứng chỉ hành nghề, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng File đính kèm 16/08/2016
205/SXD-KTXD V.v Áp dụng Định mức xây dựng và Thông tư của Bộ Xây dựng liên quan đến công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng File đính kèm 08/04/2016
347/SXD-KTXD V/v quản lý đơn giá xây dựng công trình khi áp dụng các định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung do Bộ Xây dựng, UBND tỉnh công bố Tải File 07/07/2014
74/QĐ-SXD Quyết định Đình chỉ sử dụng hạng mục công trình: Nhà cafe - Dự án xây dựng Khách sạn, Biệt thự cho thuê và Khu vui chơi giải trí của Doanh nghiệp tư nhân Thăng Long . Tải File 06/06/2014
12
Trang chủ