Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
74/QĐ-SXD 
Quyết định Đình chỉ sử dụng hạng mục công trình: Nhà cafe - Dự án xây dựng Khách sạn, Biệt thự cho thuê và Khu vui chơi giải trí của Doanh nghiệp tư nhân Thăng Long .
Trang chủ