Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 3/10/2017 7:41 AM 
 
Triển khai 1 số văn bản liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư và Quyết định có liên quản đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu áp dụng.

     Nguồn tại Công văn số 145/SXD-KTXD

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ