Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 8/31/2016 8:03 AM 
 
TÀI LIỀU TUYÊN TRUYỀN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM-LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU 

Ngày 02/8/2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam- Liên minh Kinh tế Á Âu.

Để cán bộ, Đảng viên trong cơ quan nắm được nội dung cơ bản trong Hiệp định, Văn phòng Đảng ủy đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng phòng Sở tổ chức phổ biến nội dung Hiệp định trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ, các cuộc họp phòng hàng tháng.

1. Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á Âu.

2. Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam-Hàn Quốc

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ