Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 9/28/2017 9:04 AM 
 
Ngày 26/9/2017 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 806/SXD-KT&HT về việc niêm yết giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện... 
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ