Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 5/3/2017 2:18 PM 
 
Đề nghị tham gia vào Dự thảo phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án ĐTXD, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. Ý kiến tham gia gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/5/2017 
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ