Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
22/2016/TT-BXD Thông tư Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản QPPL có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành File đính kèm 01/07/2016
14/2016/TT-BXD Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động XD và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động XD tại Việt Nam File đính kèm 30/06/2016
15/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng File đính kèm 30/06/2016
16/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 59 ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng File đính kèm 30/06/2016
17/2016/TT-BXD Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng File đính kèm 30/06/2016
18/2016/TT-BXD Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình File đính kèm 30/06/2016
19/2016/TT-BXD Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở File đính kèm 30/06/2016
20/2016/TT-BXD Thông gư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội File đính kèm 30/06/2016
21/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 101/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư File đính kèm 30/06/2016
11/2016/TT-BXD Thông tư Liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng File đính kèm 29/06/2016
12/2016/TT-BXD Thông tư Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch XD vùng, quy hoạch đô thị và Quy hoạch XD khu chức năng đặc thù File đính kèm 29/06/2016
13/2016/TT-BXD Thông tư Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyền chọn Phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng File đính kèm 20/06/2016
10/2016/TT-BXD Thông tư Qui định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng File đính kèm 15/03/2016
06/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng File đính kèm 10/03/2016
07/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng File đính kèm 10/03/2016
08/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp động tư vấn xây dựng File đính kèm 10/03/2016
09/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình File đính kèm 10/03/2016
05/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng File đính kèm 10/03/2016
02/2016/TT-BKHĐT Thông tư của Bộ Kế hoạch & đầu tư Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức công tư File đính kèm 01/03/2016
02/2016/TT-BXD Thông tư Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư File đính kèm 15/02/2016
12345
Trang chủ