Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
05/2018/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng File đính kèm 29/06/2018
04/2018/TT-BXD Thông tư ban hành quy chuẩn về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời File đính kèm 20/05/2018
03/2018/TT-BXD Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng File đính kèm 24/04/2018
02/2018/TT-BXD Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo bảo vệ môi trường File đính kèm 06/02/2018
01/2018/TT-BXD Thông tư Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh File đính kèm 05/01/2018
14/2017/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị File đính kèm 28/12/2017
13/2017/TT-BXD Thông tư Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng File đính kèm 08/12/2017
10/2017/TT-BXD Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng File đính kèm 29/09/2017
09/2017/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung File đính kèm 05/06/2017
08/2017/TT-BXD Thông tư Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng File đính kèm 16/05/2017
07/2017/TT-BXD Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt File đính kèm 15/05/2017
06/2017/TT-BXD Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng File đính kèm 25/04/2017
05/2017/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị File đính kèm 04/04/2017
04/2017/TT-BXD Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình File đính kèm 30/03/2017
03/2017/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng File đính kèm 16/03/2017
02/2017/TT-BXD Thông tư hướng dẫn về Quy hoạch xây dựng nông thôn File đính kèm 01/03/2017
01/2017/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng File đính kèm 06/02/2017
22/2016/TT-BXD Thông tư Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản QPPL có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành File đính kèm 01/07/2016
14/2016/TT-BXD Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động XD và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động XD tại Việt Nam File đính kèm 30/06/2016
15/2016/TT-BXD Thông tư Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng File đính kèm 30/06/2016
123456
Trang chủ