Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
681/QĐ-BXD Quyết định v.v phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng File đính kèm 12/07/2016
525/QĐ-BXD Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ File đính kèm 13/06/2016
499/QĐ-BXD Quyết định về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XII File đính kèm 27/05/2016
488/QĐ-BXD Quyết định về việc phê duyệt tạm thời quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng File đính kèm 25/05/2016
419/QĐ-BXD Quyết định ban hành CTHC thực hiện Nghị quyết 19.2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến 2020 File đính kèm 12/05/2016
589/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến 2025 tầm nhìn đến nă 2050 File đính kèm 06/04/2016
09/QĐ-BXD Quyết định v.v Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng năm 2015 File đính kèm 11/01/2016
1376/QĐ-BXD Quyết định công bố 01 TTHC mới và bãi bỏ 02 TTHC về lĩnh vực KDBĐS thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng File đính kèm 30/11/2015
1373/QĐ-BXD Quyết định về việc công bố 04 bộ TTHC mới ban hành về lĩnh vực QH thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Xây dựng File đính kèm 25/11/2015
1300/QĐ-BXD Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng File đính kèm 30/10/2015
34/2015/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh chính phủ File đính kèm 14/08/2015
953/QĐ-BXD Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện đề án tái cơ cấu Ngành XD gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 theo QĐ 134 ngày 26/11/2015 của TTCP File đính kèm 14/08/2015
98/QĐ-BCĐTKLPCTN Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng File đính kèm 13/08/2015
33/2015/QĐ-TTg Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) File đính kèm 10/08/2015
32/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong CQNN, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ File đính kèm 04/08/2015
27/2015/QĐ-TTg Quyết định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ File đính kèm 10/07/2015
23/2015/QĐ-TTg Quyết định Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án ĐTXD theo hình thức Xây dựng-Chuyển giao File đính kèm 26/06/2015
476/QĐ-BXD Quyết định Ban hành chương trình hành động của BXD thực hiện Nghị quyết 19 ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015-2016 File đính kèm 24/04/2015
451/QĐ-BXD Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt File đính kèm 21/04/2015
204/QĐ-BXD Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1479 ( Trung tâm kiểm định Chất lượng công trình XD - Sở XD Hải Dương) File đính kèm 16/04/2015
123
Trang chủ