Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
28/2018/QĐ-TTg Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử gửi các cơ quan trong hệ thống chính trị nhà nước File đính kèm 12/07/2018
01/QCPH-BCA-BXD Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý ĐTXD và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình File đính kèm 13/02/2018
20/QĐ-BXD Quyết định về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng File đính kèm 15/01/2018
15/QĐ-BXD Quyết định ban hành chương trình hành động của Ngành XD thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và DTNS 2018 File đính kèm 10/01/2018
1189/QĐ-BXD Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ XD thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đình hướng XHCN File đính kèm 17/11/2017
970/QĐ-BXD Quyết định về việc ban hành quy định phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng File đính kèm 21/09/2017
574/QĐ-TTg Quyết định Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lới phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ File đính kèm 25/04/2017
207/QĐ-BXD Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện NQ hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XII về 1 số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục tăng trưởng, tăng năng xuất lao động... File đính kèm 22/03/2017
104/QĐ-BXD Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2017 File đính kèm 24/02/2017
79/QĐ-BXD Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng File đính kèm 15/02/2017
05/QĐ-BXD Quyết định ban hành chương trình hành động của Ngành XD thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ File đính kèm 10/01/2017
681/QĐ-BXD Quyết định v.v phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng File đính kèm 12/07/2016
525/QĐ-BXD Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ File đính kèm 13/06/2016
499/QĐ-BXD Quyết định về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XII File đính kèm 27/05/2016
488/QĐ-BXD Quyết định về việc phê duyệt tạm thời quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng File đính kèm 25/05/2016
419/QĐ-BXD Quyết định ban hành CTHC thực hiện Nghị quyết 19.2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến 2020 File đính kèm 12/05/2016
589/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến 2025 tầm nhìn đến nă 2050 File đính kèm 06/04/2016
09/QĐ-BXD Quyết định v.v Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng năm 2015 File đính kèm 11/01/2016
1376/QĐ-BXD Quyết định công bố 01 TTHC mới và bãi bỏ 02 TTHC về lĩnh vực KDBĐS thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng File đính kèm 30/11/2015
1373/QĐ-BXD Quyết định về việc công bố 04 bộ TTHC mới ban hành về lĩnh vực QH thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Xây dựng File đính kèm 25/11/2015
123
Trang chủ