Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
47/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang File đính kèm 26/05/2016
34/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật File đính kèm 14/05/2016
23/2016/NĐ-CP Nghị định Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. File đính kèm 05/04/2016
24a/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng File đính kèm 05/04/2016
08/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND File đính kèm 25/01/2016
04/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước File đính kèm 06/01/2016
123/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch File đính kèm 15/11/2015
117/2015/NĐ-CP Nghị định Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và Thị trường bất động sản File đính kèm 12/11/2015
118/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Đầu tư File đính kèm 12/11/2015
110/2015/Nđ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức File đính kèm 29/10/2015
99/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở File đính kèm 20/10/2015
100/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội File đính kèm 20/10/2015
101/2015/NĐ-CP Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư File đính kèm 20/10/2015
76/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản File đính kèm 10/09/2015
72/2015/NĐ-CP Nghị định Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại File đính kèm 07/09/2015
67/2915/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110 ngày 24.9.2013 của CP quy định xử phạt vi phạm HC trong lực vực bổ trợ tư pháp, HC tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản DN, HTX File đính kèm 14/08/2015
65/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các NĐ quy định về xử phạt VPHC trong các lĩnh vực QLNN liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật File đính kèm 07/08/2015
59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng Tải File 18/06/2015
56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức File đính kèm 09/06/2015
54/2015/NĐ-CP Nghị định qui định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả File đính kèm 08/06/2015
1234
Trang chủ