Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Văn bản QPPL
Số văn bản:
Trích yếu nội dung:
Ngày ban hành:
Số văn bảnTrích yếuTải vềNgày ban hành
24/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường Phát triển hệ thống dịch vụ xây dựng đô thị bảo đảm an sinh xã hội File đính kèm 02/08/2016
19-2016/NQ-CP Nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017 File đính kèm 28/04/2016
05/CT-TTg Chỉ thị V.v kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và CT công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị File đính kèm 15/02/2016
24/CT-TTg Chỉ thị Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường File đính kèm 01/09/2015
59/NQ-CP Nghị quyết Về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư File đính kèm 07/08/2015
56/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015 File đính kèm 05/08/2015
16/CT-TTg Chỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của BCHTW khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 File đính kèm 08/07/2015
15/CT-TTg Chỉ thị về việc Tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ chính trị về Hội nhập quốc tế File đính kèm 07/07/2015
13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính File đính kèm 10/06/2015
09/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các Khu công nghiệp, khu chế xuất File đính kèm 22/05/2015
08/CT-TTg Chỉ thị về công tác điều chình quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia File đính kèm 20/05/2015
07/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công File đính kèm 30/04/2015
05/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế File đính kèm 02/04/2015
03/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản File đính kèm 30/03/2015
02/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng công nợ File đính kèm 14/02/2015
43/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong thực hiện DAĐT có sử dụng đất Tải File 06/06/2014
35/NQ-CP Nghị Quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Tải File 03/06/2014
31/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ 22.10.2013 của BCT về hội nhập quốc tế Tải File 13/05/2014
29/NQ-CP Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính Phủ tháng 4.2014 Tải File 02/05/2014
10/CT-TTg Chỉ thị của TTCP về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành Tải File 29/04/2014
12
Trang chủ