Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
Cập nhật : 9/21/2017 2:39 PM 
 
Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Sở Xây dựng 

Sáng 20.9, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Xây dựng về kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. 

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tổ chức triển khai, thực hiện khá tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Chất lượng công tác thẩm định, lập đồ án quy hoạch xây dựng được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng được tăng cường. Cải cách hành chính đã có sự đổi mới, phát huy hiệu quả tích cực trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Mặc dù vậy, ngành xây dựng còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác nghiệm thu các khu đô thị trên địa bàn còn chậm. Quản lý nhà nước ở một số nội dung vẫn còn bất cập. Quản lý trật tự xây dựng đô thị còn hạn chế, nhiều công trình xây dựng trái phép, sai phép chưa được xử lý triệt để, chất lượng công trình còn thấp... Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chưa thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công chưa quyết liệt. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý trong thời gian tới, Sở Xây dựng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, tập trung vào phân cấp quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý dự án đầu tư, chất lượng công trình xây dựng. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật cho phù hợp; chủ động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các khu đô thị mới, đặc biệt là các dự án đổi đất lấy hạ tầng; định kỳ hằng quý báo cáo với UBND tỉnh về tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có chỉ đạo kịp thời. Việc nghiệm thu các dự án đổi đất lấy hạ tầng phải được xử lý dứt điểm trong năm 2018. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nghiêm Nghị quyết của HĐND tỉnh, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh về chấm dứt hoạt động, tháo dỡ các lò gạch thủ công trên địa bàn. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo trong triển khai công việc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công việc. 

Theo baohaiduong.vn

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ