Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC

               

Từ ngày 11.12 đến 16.12.2017

 

Thứ/ngày

Người thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ Hai

11.12

Đ.c Giám đốc Sở

Cả ngày- Từ 8 giờ

HN dự kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI  nhiệm kỳ 2016- 2021 tại HĐND& UBND tỉnh Hải Dương

Đ.c Hưng PGĐ Sở và Phòng KT và VLXD

14 giờ

HN thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong diện tích thi công dự án khu du lịch sinh thái Đại Dương của công ty CP thương mại đại dương tại Sở Tài nguyên và môi trường

Phòng Quy hoạch-Kiến trúc

14 giờ

HN giải quyết kiến nghị của công ty CP đầu tư phát triển thương mại Phú Bình về việc bố trí đường đi cho doanh nghiệp tại Công ty CP đầu tư phát triển thương Phú Bình

 

 

 

Thứ Ba

12.12

Đ.c Giám đốc Sở

Cả ngày

HN dự kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI  nhiệm kỳ 2016- 2021 tại HĐND& UBND tỉnh Hải Dương

Đ.c Hưng PGĐ Sở

8 giờ

HN toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 tại Bộ xây dựng

Phòng VLXD

8 giờ 30'

HN giới thiệu địa điểm có thể thăm gò khai thác đất sét tại phường Cộng Hòa thị xã chí Linh tại UBND phường Cộng Hòa thị xã chí Linh

Đ.c Thường PgĐ Sở và Đ.c Chín VP

10 giờ

V.v báo cáo tổng kết và kiểm tra thực hiện công tác thi đua của khối KTCN  năm 2017 tại Ban quản lý các KCN tỉnh

Đ.c Thường PgĐ Sở và Đ.c Nhanh QLN

13 giờ 30'

HN bàn phương án xử lý nhà đất trụ sở cũ của thư viện tỉnh HD, xử lý tài sản trên đất của công ty TNHH MVT xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Sở tài Chính

 

 

 

Thứ Tư

13.12

Đ.c Giám đốc Sở

Cả ngày

HN dự kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI  nhiệm kỳ 2016- 2021 tại HĐND& UBND tỉnh Hải Dương

Đ.c Thường PGĐ Sở và Phòng QLN

1 ngày - Từ 8 giờ 30'

Dự tập huấn hướng dẫn thực hiện nghị định số 117/2015/NĐ-CP của chính phủ về sử dụng phần mền dùng chung của hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản tại Thành phố Bắc NInh

Đ.c Hưng PGĐ Sở

9 giờ 15'

HN đánh giá tác động môi trường dự án tu bổ tôn tạo đền kiếp bạc tại Chi cục bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

14.12

Đ.c Hưng PGĐ Sở và Phòng KT&VLXD

8 giờ

HN Hướng dẫn công ty CP thương mại đại dương hoàn thiện hồ sơ dự án khu du lịch sinh thái Đại Dương tại Công ty CP thương mại Đại Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

15.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

16.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                          

 

                                                                                          

 

           

 

           

           

 

           

           

 

           

 

   

           

 

           

 

 

           

 

 

   

   

 

   

           

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

  

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

   

 

   

           

 

 

 

           

 

 

 

       

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

           

 

 

  

           

 

 

 

           

 

 

 

   

           

           

 

 

 

   

           

 

 

 

   

           

 

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

 

    

           

 

           

           

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

`     

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

   

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                                                                                    

 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

     

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

    

  

 

 

 

  

    

           

   

                                                                                                                                                    

   

   

     

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

             

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang chủ