Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC

               

Từ ngày 05.02 đến 10.02.2018

   

Thứ/ngày

Người thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ Hai

05.02

Đ.c Giám đốc Sở

8 giờ

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2017 tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh HD

Phòng Kinh tế và VLXD

9 giờ

HN mở thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu phố thương mại chợ huyện NInh Giang tại  UBND huyện Ninh Giang

Phòng Kinh tế và VLXD

13 giờ 30'

HN bàn phương án giải quyết hỗ trợ bồi thường hỗ trợ tái định cư khi xây dựng đường 52m tại Sở Tài  chính

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

06.02

Đ.c Thường PGĐ Sở

7 giờ 30'

Dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại  Văn Miếu Mao Điền huyện Cẩm Giáng tỉnh Hải Dương

Đ.c Hưng PGĐ sở

8 giờ

Làm việc với công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Phả Lại để  bảo vệ chi tiết và phê duyệt phương án cải tạo phục vụ hồi môi trường của công ty phía nam đồi ông sao tại Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh HD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

07.02

Đ.c Giám đốc Sở

1 ngày- Từ 7 giờ 30'

HN nghe ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến quy hoach tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2030, phương án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phường Ngọc Châu, quy hoạch  chi tiết  khu vực nhà máy bơm nhà máy xay Ebraba,... tại Văn Phòng Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

08.02

- Đ.c Giám đốc Sở

- Đ. Thường PGĐ Sở

- 8 giờ đến 8 giờ 45'

- 8 giờ 45' - 10 giờ 15'

HN nghe lập quy hoạch phân khu xây dựng công nghiệp Hoàng Diệu, chủ trươn đề xuất một số dự án đầu tư trong nước,dự án xây dựng tuyến đường quốc lộ 17b với cầu Dinh theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao tại UBND tỉnh

Đ.c Giám đốc Sở và Phòng QH

13 giờ 30'

HN phê duyệt phương án quy hoạch chi tiết xaayd ựng khu nhà ở Bình Phú huyện Bình Giang  tại sở Xây dựng

 

 

 

Đ.c Hưng PGĐ Sở và Đ.c Thế

14 giờ

HN  đánh giá việc triển khai thực hiện đề án trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018 vào  tại HĐND& UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

09.02

Đ.c Quân- VP

8 giờ

Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 ngành nội vụ tại Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

10.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

           

 

 

 

 

 

   

           

 

           

 

           

   

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                          

 

                                                                                          

 

           

 

           

           

 

           

           

 

           

 

   

           

 

           

 

 

           

 

 

   

   

 

   

           

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

  

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

   

 

   

           

 

 

 

           

 

 

 

       

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

           

 

 

  

           

 

 

 

           

 

 

 

   

           

           

 

 

 

   

           

 

 

 

   

           

 

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

 

    

           

 

           

           

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

`     

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

   

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                                                                                    

 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

     

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

    

  

 

 

 

  

    

           

   

                                                                                                                                                    

   

   

     

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

             

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang chủ