Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC

                 

Từ ngày 23.10 đến 28.10.2017

 

Thứ/ngày

Người thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ Hai

23.10

 

 

 

Phòng kiến trúc

14 giờ

HN Nghe BV Nhi báo cáo xin chủ trương đầu tư XD hạng mục Khoa dinh dưỡng và dịch vụ tổng hợp, nhà xe nhân dân  tại BV Nhi Hải Dương

Phòng QLN

15 giờ

HN xin ý kiến về phương án giá thu tiền SD đất khi nhà nước thu hồi của bà Trần Thị Thu Hoàn và ông Phùng Hoàng Tùng để thực hiện DA đường 52 m kéo dài tại Sở tài chính

 

 

 

Thứ Ba

24.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

25.10

Đ.c Thường PGĐ Sở và Phòng K.Trúc

2 ngày- Từ 8 giờ

Dự chương trình giao lưu học tập liên quan đến cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn tại khách sạn Parkside Sunline 72 Đại Cồ Việt, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

26.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

27.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

28.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

   

           

 

           

 

 

           

 

 

   

   

 

   

           

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

  

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

   

 

   

           

 

 

 

           

 

 

 

       

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

           

 

 

  

           

 

 

 

           

 

 

 

   

           

           

 

 

 

   

           

 

 

 

   

           

 

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

 

    

           

 

           

           

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

`     

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

   

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                                                                                    

 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

     

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

    

  

 

 

 

  

    

           

   

                                                                                                                                                    

   

   

     

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

             

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang chủ