Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

                           

Thứ/ngày

Người thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ Hai

17.9

Đ.c Quyết- PTĐT

Đ.c Long PGĐ; 2 phòng:QH,QLCL

14 giờ 30'

15 giờ

HN nghe sở kế hoạch báo cáo chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt công ty CP cơ khí VN,  sở xây dựng báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung mở rộng thị trấn Ninh Giang và báo cáo kết quả nghiệm thu các khu đô thị mới dân cư mới trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

18.9

Đ.c Quân VP

7 giờ 30'

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

19.9

Phòng KT&VLXD

8 giờ 30'

HN đối thoại các công dân có đơn tố cáo một số liên quan đến quá trình thực hiện các thủ tục của công ty CP đầu tư Minh Đăng khai thác đất mỏ cát bãi bồi sông thái bình tại Sở Tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

20.9

Thanh tra

1 ngày- Từ 8 giờ

HN triển khai luật tố cáo năm 2018 và tập huấn quy trình giải quyết tố cáo  tại khu tổ chức sự kiện Phan Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

21.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

22.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

             

 

 

                                                     

 

 

 

             

 

             

 

 

 

 

           

 

 

       

 

 

     

       

                                                                                                                                                    

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

           

 

 

 

 

 

   

           

 

           

 

           

   

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                          

 

                                                                                          

 

           

 

           

           

 

           

           

 

           

 

   

           

 

           

 

 

           

 

 

   

   

 

   

           

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

  

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

   

 

   

           

 

 

 

           

 

 

 

       

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

           

 

 

  

           

 

 

 

           

 

 

 

   

           

           

 

 

 

   

           

 

 

 

   

           

 

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

 

    

           

 

           

           

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

`     

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

   

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                                                                                    

 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

     

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

    

  

 

 

 

  

    

           

   

                                                                                                                                                    

   

   

     

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

             

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang chủ