Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
So Xay Dung > Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC

                                                                           

 

 

Từ ngày 18.6 đến 23.6.2018

  

Thứ/ngày

Người thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ Hai

18.6

Đ.c Thường PGĐ Sở và Phòng QLN

9 giờ 30'

HN phản biện xã hội hỗ trợ chi phí thực hiện hỏa táng, điện táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chi tiêu định mức hỗ trợ dự án nhân dân mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo cấp xã trên địa bàn tỉnh, chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương ... tại Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

19.6

Đ.c Thường PGĐ Sở và Phòng QLN

8 giờ

HN tổng kết 5 năm thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại UBND tỉnh Hải Dương

Phòng Kinh tế & VLXd

8 giờ

HN giải quyết vướng mắc GPMB nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương tại Sở tài nguyên và môi trường

Phòng QLN

8 giờ

HN thống nhất nội dung thực hiện của một số ngành liên quan trong thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và môi trường

Phòng QH

14 giờ

HN đối thoại với công ty TNHH Tiên Dung về việc UBND tỉnh cho công ty TNHH Minh Hải Thuê diện tích đất trước là đường quy hoạch trong cụm công nghiệp phía tây đường Ngô quyền tại Sở tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

20.6

Đ.c Giám đốc Sở

 1 ngày- Từ 7h30'

Họp nghe Sở Tài chính báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018, hỗ trợ mức đóng góp bảo hiểm ý tế trên địa bàn tỉnh, ban hành quy định điều chỉnh bổ sung mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, .. tại HĐND và UBND tỉnh

Đ.c Thường PGĐ Sở và Phòng QLN

8 giờ

HN xin ý kiến các ngành về phản ánh liên quan đến dự án khu đô thị đá Mài Hải Dương tại UBND thành phố Hải Dương

Đ.c Thường PGĐ Sở và Phòng QLN

8 giờ

HN xác định thời điểm tính tiền thu tiền sử dụng đất dự án khu dân cư phía đông đường Yết kiêu phường Cộng Hòa thị xã Chí Linh tại Sở TMMT

Phòng Kinh tế & VLXd

14 giờ

HN thẩm định đơn giá vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt một số xã trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tại Sở Tài Chính

Đ.c Giám đốc Sở và Phòng QH

16 giờ

Cùng LĐ tỉnh tiếp đoàn Hiệp hội bất động sản quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương  Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Hải Dương tại Văn Phòng Tỉnh Ủy (Sở xây dựng báo cáo xây dựng thành phố HD định định phướng phát triển đô thị hai bờ sông Thái Bình)

 

 

 

 

Thứ Năm

21.6

Đ.c Giám đốc Sở và Phòng QH

7 giờ 30'

Cùng đoàn Hiệp hội bất động sản quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương  Hàn Quốc đi khảo sát thực tế

Đ.c Thường PGĐ Sở

8 giờ 15'

HN sở kế hoạch và đầu tư nghe báo cáo xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư trong nước, nước ngoài, sở giao thông báo dự án đầu tư xây dựng xử lý cấp bách điểm đen tại nạn giao thông km 87+ 570 vào  tại UBND tỉnh

Đ.c Hưng PGĐ Sở;Phòng KT&VLXD

14 giờ

 HN triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch Tuynel Minh Du tại xã Hiệp Cát  huyện Nam sách tại Sở TNMT

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

22.6

Phòng KT&VLXD

7 giờ 30'

HN thẩm định đơn giá vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt một số xã trên địa bàn huyện Kim Thành vào  tại Sở Tài Chính

Phòng PTĐT

13 giờ 30'

HN phổ biến dự án hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam tại Khách sạn Lotte Hotel Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

23.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

             

 

 

 

 

           

 

 

       

 

 

     

       

                                                                                                                                                    

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

           

 

 

 

 

 

   

           

 

           

 

           

   

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                          

 

                                                                                          

 

           

 

           

           

 

           

           

 

           

 

   

           

 

           

 

 

           

 

 

   

   

 

   

           

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

  

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

   

 

   

           

 

 

 

           

 

 

 

       

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

           

 

 

  

           

 

 

 

           

 

 

 

   

           

           

 

 

 

   

           

 

 

 

   

           

 

 

 

           

 

 

           

 

           

 

 

 

    

           

 

           

           

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

`     

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                    

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

   

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                                                                                    

 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

     

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

    

  

 

 

 

  

    

           

   

                                                                                                                                                    

   

   

     

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

             

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang chủ