Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014

Ngày 28/6/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội đã phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng 2014. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy đến dự và đồng chủ trì buổi Hội thảo.

TIN NỔI BẬT
  Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 Công bố Danh mục TTHC
  Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố thành lập TP Chí Linh
  Thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I
  Khu đô thị mới Thạch Khôi rộng hơn 30 ha
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 (lần thứ nhất)
  Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
       
Tin hoạt động ngành
Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014
Ngày 28/6/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội đã phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng 2014. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy đến dự và đồng chủ trì buổi Hội thảo.
Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014
Thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I
Chìa khóa thành công của Hải Dương là đánh thức tiềm năng người xứ Đông
Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế
Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017: Ngân hàng Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu
Tin hoạt động Sở
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019
Ngày 22/5/2019 Sở Tư pháp có công văn số 587/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019. Thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 5/2019. Để hưởng ứng cuộc thi đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở và 2 Trung tâm thuộc Sở tích cực tham gia.
Khu đô thị mới Thạch Khôi rộng hơn 30 ha
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Tố cáo 2018
Lập dự án, thiết kế xây dựng trụ sở, nhà làm việc thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện
Phê duyệt chương trình phát triển nhà tỉnh Hải Dương đến năm 2030
Các loại công trình xây dựng sử dụng vốn khác như thế nào thì được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế
Tin chỉ đạo điều hành
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày 23/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Triển khai Quyết định 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Đề nghị tham gia góp ý với Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
Triển khai Quyết định 1553.QĐ-UBND ngày 22.5.2018 của UBND tỉnh Hải Dương
Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
12/TB-SXD 01/07/2019 Thông báo về việc tổ chúc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019 Tải file Tải về
942/SXD-VP 01/07/2019 V.v Niêm yết, công khai thủ tục hành chính (TTHC) Tải file Tải về
2191/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Tải file Tải về
2092/QĐ-UBND 21/06/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng Tải file Tải về
38/BC-SXD 06/06/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 Tải file Tải về
14/2019/QĐ-UBND 14/05/2019 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và Thị trường Bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
15/2019/QĐ-UBND 14/05/2019 Quyết định ban hành Quy định việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
367/QĐ-BXD 13/05/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Tải file Tải về
37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Tải file Tải về
1509/QĐ-UbND 06/05/2019 Quyết định Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
24/2019/TT-BTC 24/04/2019 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Tải file Tải về
11/CT-TTg 23/04/2019 Chỉ thị về một số giải pháp thức đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh Tải file Tải về
02/CT-BXD 23/04/2019 Chỉ thị về các giải pháp tập trung tháo gỡ sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 của ngành xây dựng Tải file Tải về
451/QĐ-TTg 22/04/2019 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước Tải file Tải về
10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị Về việc tăng cường, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Tải file Tải về
01/2019/TT-VPCP 09/04/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải file Tải về
1028/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định về việc bãi bỏ TTHC lĩnh vực Quy hoạch Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hải Dương Tải file Tải về
30/2019/NĐ-CP 28/03/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Tải file Tải về
20/NQ-CP 19/03/2019 Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019 Tải file Tải về
08/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định Ban hành Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
12345678910...
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na