Tin hoạt động Sở
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019
Ngày 22/5/2019 Sở Tư pháp có công văn số 587/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019. Thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 5/2019. Để hưởng ứng cuộc thi đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở và 2 Trung tâm thuộc Sở tích cực tham gia.
Khu đô thị mới Thạch Khôi rộng hơn 30 ha
Khu đô thị mới Thạch Khôi nằm trên địa bàn phường Thạch Khôi và xã Tân Hưng (TP Hải Dương) đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Lập dự án, thiết kế xây dựng trụ sở, nhà làm việc thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện
Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan Đảng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức lập thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở, Nhà làm việc cấp huyện cần chỉ đạo các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án thực hiện một số nội dung
Phê duyệt chương trình phát triển nhà tỉnh Hải Dương đến năm 2030
Phát triển diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 27 m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29 m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 22 m2 sàn/người...
Các loại công trình xây dựng sử dụng vốn khác như thế nào thì được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế
Hải Dương phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2030
Mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị là làm cơ sở để lập chương trình phát triển cho từng đô thị, lập đề án nâng loại đô thị; thành lập đô thị mới, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị.
Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Sở Xây dựng Hải Dương, Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bế mạc và thành công.
Sôi nổi “Đêm hội trăng rằm” Sở Xây dựng Hải Dương
Đây là hoạt động được đơn vị tổ chức hằng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
12345
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na