Công bố quy hoạch
Công bố quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 khu đô thị Ecoriver
Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Phú Quý (Goldenland).
Quy hoạch chi tiết KĐT thương mại Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500
Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết KĐT thương mại Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Xuân Dương, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỷ lệ 1/500
Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh phê duyệt chi tiết xây dựng KĐT mới Xuân Dương, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỷ lệ 1/500
Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC Trạm Bóng, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỷ lệ 1/500
Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC Trạm Bóng, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỷ lệ 1/500
Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỷ lệ 1/500
Ngày 26/07/2018, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỷ lệ 1/500
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Thanh Miện, huyện Thanh Miện
Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KĐT mới Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/500
Công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Ngày 14/08/2018, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn
Ngày 12/3/2018, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (Phân khu 1), tỷ lệ 1/150
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái Đảo Cò, xã Chí Lăng Nam, huyện Thanh Miện
Ngày 2 tháng 2 năm 2018, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt điều chỉnh QHCT xây dựng khu du lịch sinh thái Đảo Cò, Chi Lăng Nam, Thanh Miện
1234
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Video
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na