Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Dịch vụ hành chính công
Thủ tục hành chính
Văn bản
PCI
HẢI DƯƠNG PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động Sở
Tin hoạt động Ngành
Tin chỉ đạo điều hành
 
Văn bản mới
Video
na
Sở XD trả lời bạn đọc
Câu hỏi:
Làm thế nào để phân biệt nhà ở thương mại và nhà ở xã hội? Nếu muốn đăng ký vay để mua nhà ở Tp.Đà Nẵng thì phải đến nơi nào?
Câu trả lời:
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Hiển hỏi như sau:

Nhà ở thương mại là nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế thị trường....

 
Trang chủ